Doorgaan naar hoofdcontent

Check de risico’s bij toepassing van digitale zorg

 

 
 
 
Check de risico's bij toepassing van digitale zorg

Digitale zorg heeft sinds de coronapandemie een vlucht gekregen in de belangstelling van zorgaanbieders. Een communicatiemodule als OZOverbindzorg werd vaak al gebruikt. Ook wordt beeldbellen met patiënten veelvuldig toegepast. Het komende jaar zullen ook de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) en andere apps meer gebruikt gaan worden binnen de digitale zorg. Binnen ziekenhuizen gaat telemonitoring een grotere […]

The post Check de risico's bij toepassing van digitale zorg appeared first on Proscoop.
 
 
 
Publieksversie besluitenlijst 13 september 2022
Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2021 Het college heeft kennis genomen van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2021. Het onderzoek is gehouden onder inwoners die in 2021 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik hebben gemaakt van één of meer voorzieningen en/of ondersteuningsvormen. Ook dit jaar was het merendeel van onze inwoners weer dik tevreden over deze dienstverlening. De komende jaren zal de houdbaarheid én betaalbaarheid van de (Wmo)zorg naar verwachting nog meer onder druk komen te staan. De opgave voor onze gemeente zal dan ook zijn om de kosten van deze groei te beheersen. Wanneer dit zou betekenen dat ingrepen in het huidige voorzieningenniveau onvermijdelijk zijn, zou dit op termijn tot een ander rapportcijfer voor de klanttevredenheid kunnen leiden.  Kerkplein Raamsdonk beschermd gemeentelijk dorpsgezicht Mede op advies van de lokale erfgoedinstanties stelt het college van B&W de raad voor om een gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk aan te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. Het gaat om bescherming van de historische waarde van het ensemble van de bebouwing in dit gebied, in de zin van de Erfgoedverordening. De bescherming houdt concreet in, dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning de desbetreffende bouwwerken in het beschermde dorpsgezicht te slopen. In de Kerkstraat wordt alleen de hoofdbebouwing voor zover zichtbaar vanaf Kerkplein/Kerkstraat onder de sloopbescherming gebracht. Er zijn tijdens de inspraakperiode geen inspraakreacties ontvangen. Een raadsbesluit hierover is gepland op 20 oktober 2022. Openbare Verlichting We plegen onderhoud aan de openbare verlichting in de gemeente. Met dit onderhoud verbeteren wij op meerdere plekken de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze aanpak heeft een positief effect op de beleving en leefbaarheid in wijken, industrieterreinen en dorpskernen. Wegenonderhoud 2022 Door onderhoud aan onze wegen te plegen verbeteren wij op meerdere plekken de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze aanpak heeft een positief effect op de beleving, bereikbaar- en leefbaarheid in wijken, industrieterreinen en dorpskernen. Hierdoor wordt een impuls gegeven aan de openbare ruimte die het karakter en de leefomgeving aantrekkelijker maken. Uitvoering uitspraak rechtbank nadeelcompensatie In juli 2022 besloot de rechter dat de gemeente aan een ondernemer nadeelcompensatie voor de afsluiting van de Keizersdijk moet betalen. De gemeente Geertruidenberg houdt zich aan deze uitspraak en gaat over tot betaling van nadeelcompensatie. 
 
 
Covid-experts | lessen voor de toekomst
Gedurende de coronapandem...


Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.