De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 20 april 2019

Flevoziekenhuis: Aangepaste openingstijden tijdens feestdagen

Aangepaste openingstijden tijdens feestdagen
De poliklinieken, het laboratorium en de onderzoeksafdelingen van het Flevoziekenhuis zijn gesloten op: tweede paasdag (22 april), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag (30 mei) en tweede pinksterdag (10 mei). Ook de 5 prikposten op locaties in de stad zijn op de genoemde dagen gesloten. N.B. Op Goede Vrijdag (19 april) en de Dag van de Arbeid (1 mei) zijn alle...
Lees verder

Eerste twee operaties obesitaszorg succesvol uitgevoerd
Op 15 april is bij de eerste twee patiënten een maagverkleining (de zogenaamde gastric bypass) succesvol uitgevoerd in het Flevoziekenhuis. Bariatrisch chirurgen Stef Smeets en Ruben Schouten voerden de twee operaties gezamenlijk uit, ondersteund door een deskundig team. De afgelopen weken zijn de operaties zorgvuldig voorbereid. "Het is heel voorspoedig verlopen, mede dankzij de goede...
Lees verder

Treant: Speciale klokken geven ouderen veilig gevoel

Speciale klokken geven ouderen veilig gevoel
Besef van dag en tijd geeft houvast in ons dagelijks leven. Oudere patiënten die in het ziekenhuis liggen, zijn dit besef soms tijdelijk kwijt. Een speciale klok die de tijd, de dag en de datum aangeeft, biedt uitkomst. Dankzij een gift van de Stichting Vrienden van Bethesda hangen er binnenkort 15 klokken op verpleegafdelingen van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen.
Lees verder

Treant verwelkomt revalidatiearts Jelmer Scheper
Onlangs is revalidatiearts Jelmer Scheper (36) gestart bij de vakgroep Revalidatiegeneeskunde van Treant Zorggroep. Patiënten met een beperking of (chronische) ziekte kunnen bij Scheper terecht voor herstel en ondersteuning om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Scheper werkt op ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen.
Lees verder

Longpunt Emmen: ketenzorg COPD en astma
Op donderdag 9 mei is er weer een bijeenkomst van Longpunt Emmen. Het onderwerp is deze keer 'ketenzorg COPD en astma in de regio Emmen'. Dr. J. Haye, huisarts, gaat daar nader op in. Uiteraard is er alle gelegenheid om met dr. Haye en de longverpleegkundigen in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom! Locatie 't Wapen van Emmen, Schimmerweg 1 Emmen, donderdag 9 mei om 14.00 uur.
Lees verder

Bewoners De Horst bezorgen kinderen in ziekenhuis Treant vrolijk Pasen
Tijdens Pasen in het ziekenhuis liggen is voor niemand leuk. Zeker niet voor kinderen en hun ouders. Een leuk paascadeau is dan extra welkom dachten bewoners van Treant-locatie De Horst in Emmen. Vandaag verrasten zij de kinderen van de kinderafdeling in Emmen met zelfgemaakte paascadeaus.
Lees verder

Gelre ziekenhuizen: Intensive Care Gelre ziekenhuizen: één team, twee locaties

Intensive Care Gelre ziekenhuizen: één team, twee locaties
Een opname op de afdeling intensive care (IC) is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het leven van de patiënt en zijn familie staat totaal op z'n kop. Op zo'n moment wil je dicht bij elkaar zijn en vertrouwen op professionele en gespecialiseerde zorg. Het vernieuwde IC-team van Gelre ziekenhuizen biedt deze zorg op zowel locatie Apeldoorn als Zutphen. Donderdag 18 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst de Intensive Care in Gelre Zutphen, die sinds de nazomer 2018 weer operationeel is, officieel heropend door de burgemeester van Zutphen.
Lees verder

UMCG: Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar
​​Alle mensen hebben hetzelfde typisch 'menselijke' DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. ...
Lees verder

€3 miljoen subsidie Hartstichting voor vervolgonderzoek naar de rol van de darmflora in het ontstaan van hart- en vaatziekten
​Een consortium onderzoekers onder leiding van Prof. Folkert Kuipers (UMCG) en Prof. Mihai Netea (Radboud UMC) heeft een Impulse Grant van €3 miljoen ...
Lees verder

Het positieve effect van minder protocollen

Het positieve effect van minder protocollen
In deel 1 van de serie 'Zorgmagneten' besteedt het Financieel Dagblad aandacht aan de JP van den Bent stichting. JP van den Bent is een gehandicaptenzorginstelling met slechts 3 protocollen en 37 richtlijnen, waar andere instellingen er soms wel honderden hebben. Voor het personeel betekent dit dat...
Lees verder

Onderzoek naar effecten (Ont)Regel de Zorg
Het programma (Ont)Regel de Zorg draait om u als professional in de zorg. Zolang u niet merkt dat de regeldruk in de zorg minder wordt, is er nog werk aan de winkel! Daarom betrekken wij u graag bij de merkbaarheidsscan, het onderzoek naar de effecten van het programma op de door professionals...
Lees verder

Schrapsessies jeugdzorg in Limburg
Deze week komen zo'n 70 medewerkers van diverse Limburgse werkgevers in de jeugdzorg en het sociale domein en van Limburgse gemeenten samen voor de 'ontregel de zorg' sessies.
Lees verder

Inventief reiskosten administreren scheelt tijd
Binnen zorgorganisaties wordt op allerlei manieren nagedacht over het verminderen van regels en het minimaliseren van administratieve handelingen. Neem bijvoorbeeld de reiskostenadministratie, iets dat extra tijd kost. Dat dit ook op een slimmere manier kan, heeft Spirit Jeugdhulp al ontdekt.
Lees verder

Eigenaarschap in plaats van regels
Zorggroep Almere telde ooit dat er meer dan 3000 regels waren waarop extern kon worden gecontroleerd. "Het lastige is dat we medewerkers hebben afgeleerd om uit te gaan van de bedoeling in plaats van de regels", zegt Joep Koch van Zorggroep Almere. Door 100 regels naar 20 hoofdpunten te laten...
Lees verder

vrijdag 19 april 2019

GGz Centraal ontvangt 50 miljoen financiering Rabobank

GGz Centraal ontvangt 50 miljoen financiering Rabobank
Nieuwbouw en herontwikkeling terreinen GGz Centraal in stroomversnelling! GGz Centraal heeft met de Rabobank overeenstemming bereikt over een omvangrijk financieringspakket voor herontwikkeling van de terreinen Veldwijk in Ermelo en Zon & Schild in Amersfoort en voor nieuwbouw en renovaties. investeren in nieuwbouw Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur: 'In de achterliggende periode ontwikkelden [...]
Lees verder

Heel naar!
Heel naar als je je gepest voelt. Heel naar als je onbedoeld deze gevoelens oproept. En ook heel naar als je als leidinggevende niet meteen een oplossing hebt. Onze organisatie is te zien geweest in het programma 'gepest op het werk van 9 tot 5'. Een collega voelt zich gepest op het werk, doet [...]
Lees verder

LHV: Wachttijden en collegiale afstemming ggz blijven zorgelijk

Wachttijden en collegiale afstemming ggz blijven zorgelijk
De wachttijden in de ggz zijn al jaren een bron van zorg voor patiënten en huisartsen. Ook signaleren huisartsen dat er nog veel verbetering moet komen in de collegiale afstemming met de ggz en in de mogelijkheid om de zorg bij chronische patiënten direct te kunnen opschalen. LHV, NHG en InEen...
Lees verder

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020
Op diverse momenten in 2018 en 2019 is er intensief overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe cao Huisartsenzorg. De gesprekken hadden een prettig en constructief karakter en partijen hebben op 17 april 2019 overeenstemming bereikt. Het volledige principeakkoord zal binnenkort worden voorgelegd...
Lees verder