woensdag 26 juni 2019

Gezondheidsraad: “Dames en heren, laat u vaccineren”

"Dames en heren, laat u vaccineren"
Dubbelinterview met prof. dr. G.G. Kenter en prof. dr. H.C. de Vries Ruim 10 jaar na het verschijnen van het advies Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is het tijd voor een update. Op 19 juni is het nieuwe advies Vaccinatie tegen HPV gepubliceerd. Belangrijkste boodschap: vervroeg de vaccinatieleeftijd voor meisjes, start met het vaccineren van jongens en geef spijtoptanten nog een kans. We...
Lees verder

Gezondheidsraad: E-sigaret: een nuttig hulpmiddel om te stoppen met roken?

E-sigaret: een nuttig hulpmiddel om te stoppen met roken?
Deze week in het nieuws: San Francisco is de eerste stad die elektronische sigaretten verbiedt. De wet is bedoeld om jongeren te beschermen. In dezelfde week organiseerde de Gezondheidsraad voor het ministerie van VWS een lunchlezing over e-sigaretten. De centrale vraag: is de e-sigaret alleen maar slecht of juist een nuttig hulpmiddel om te stoppen met roken? E-sigaretten verdampen een vloeistof...
Lees verder

Gezondheidsraad: Terugkijken: in gesprek over Goede vertegenwoordiging

Terugkijken: in gesprek over Goede vertegenwoordiging
Op 12 juni organiseerden we als Gezondheidsraad voor de eerste keer een live webinar. Tijdens deze online uitzending presenteerden we de highlights van het advies Goede vertegenwoordiging en kregen kijkers de gelegenheid vragen te stellen.
Lees verder

IGJ waarschuwingen: Teleflex Medical, EIF-000361, Sheridan

Teleflex Medical, EIF-000361, Sheridan
Het direct gevolg voor patiënten is loskoppeling van het beademingscircuit, hetgeen kan resulteren in onvoldoende zuurstofvoorziening, wat medisch ingrijpen vereist.
Lees verder

Nederlands Jeugd Instituut: Scholen mogen doorgaan met flexibele lestijden

Scholen mogen doorgaan met flexibele lestijden
Scholen die met succes meedoen aan het experiment met flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs mogen daar toch mee doorgaan. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloot eerder om het experiment te beëindigen, maar trekt dat besluit in na een motie van CDA, D66 en VVD.
Lees verder

Leraren: Meer nodig voor succes passend onderwijs
Volgens leraren krijgen leerlingen die baat hebben bij extra ondersteuning niet altijd de juiste zorg in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene onderwijsbond (AOb) onder 5.082 leraren en ondersteuners in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Lees verder

Zelfdoding onder jongeren terug op eerder niveau
Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 zelfmoorden in 2018 weer terug op het niveau van 2016. 2017 zag een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar. Die cijfers heeft het CBS gepubliceerd.
Lees verder

Nederlands Jeugd Instituut: Jongeren willen duidelijkheid als ze wachten op hulp

Jongeren willen duidelijkheid als ze wachten op hulp
Jongeren ervaren veel eenzaamheid als ze moeten wachten op gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit gesprekken die de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit voerde met jongeren die ervaring hebben met gespecialiseerde jeugdhulp.
Lees verder

Zweden heeft meest gezinsvriendelijk beleid
Zweden, Noorwegen en IJsland voeren het meest gezinsvriendelijke beleid. Dit blijkt uit een langdurig onderzoek van Unicef waarin zij 41 landen vergeleken, van midden tot zeer welvarend.
Lees verder

Jongerenwerk ondersteunt transformatie
Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen. Dat blijkt uit effectenonderzoek door het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, dat op 18 juni op de Dag van het Jongerenwerk is gepresenteerd.
Lees verder

What's new on DG Health & Food Safety Website update - 26/06/2019

If you have trouble reading this e-mail read the online version.
European Commission
What's new?
26/06/2019
Health and Food Safety Directorate General

  |   Twitter Food  icon Twitter       |   Twitter Health  icon Twitter    

This is the newsletter of DG Health and Food Safety.

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725.

All personal information processed by the Directorate-General for Health and Food Safety is treated accordingly.

Visit Your Profile to subscribe, unsubscribe or change your options.

For technical problems, please contact [email protected].