De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 21 mei 2019

Tom Rusting benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tom Rusting benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
​ Trots zijn we op onze collega Tom Rusting, die tijdens de nationale lintjesregen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tom kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn bijdrage...
Lees verder

Lieve verpleegkundigen
Op Wereld Autisme Dag las Zjos Dekker op radio 3FM een indrukwekkende brief voor aan haar ex-psychiater. Helaas herkenbaar. Gelukkig gaan er ook veel dingen goed in de psychiatrie. Daarom mijn brief...
Lees verder

Zeer geslaagde open dag trekt 4000 bezoekers

Zeer geslaagde open dag trekt 4000 bezoekers
Wij kijken terug op een zeer geslaagde open dag! Het bezoekersaantal overtrof met circa vierduizend alle verwachtingen. Het weer was fantastisch, de sfeer gemoedelijk, de belangstelling voor ons werk oprecht. Honderden kinderen lieten zich hetzij door het ziekenhuis een gipsarm, hetzij door het...
Lees verder

Opbrengst van open dag: 1000 euro voor KiKa
Tijdens onze drukbezochte open dag op 20 april verkochten wij koffie, thee, cake en ijsjes waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De actie heeft maar liefst 700 euro opgeleverd! We hebben het bedrag zelf aangevuld tot een mooie ronde 1000 euro om daarmee...
Lees verder

'Stop je smartphone nu alvast weg op de fiets'
Je hebt nog anderhalve maand de tijd om 'af te kicken' van je smartphonegebruik op de fiets! Op 1 juli wordt dit namelijk verboden. Wij staan helemaal achter die maatregel. Niet alleen omdat we jou liever niet achter in onze ambulance willen hebben, maar ook omdat wij ons veiliger met spoed door...
Lees verder

maandag 20 mei 2019

Praktijkverhaal PsyQ Aanpak Organisatieklimaat ggz

Praktijkverhaal PsyQ Aanpak Organisatieklimaat ggz
Van teamdialoog naar een welzijnscommissie met aandacht voor het werkklimaat PsyQ heeft in 2018 ook meegedaan aan de pilot Aanpak Organisatieklimaat GGZ. Voor het eigen intranet heeft een teamlid de...
Lees verder

Factsheet ziekteverzuim in de ggz eerste kwartaal 2019
Factsheet ziekteverzuim in de ggz eerste kwartaal 2019   Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in...
Lees verder

YouChooz helpt met nieuwe activiteiten jongeren op weg

YouChooz helpt met nieuwe activiteiten jongeren op weg
YouChooz helpt met nieuwe activiteiten jongeren nog beter op weg   Wat zijn de mogelijke opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport? YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen...
Lees verder

Hackathon 'Droombaan in de ggz' op 24 en 25 mei 2019
O&O-fonds GGZ organiseert de hackathon 'Droombaan in de ggz' De ggz wil een aantrekkelijke branche blijven om in te werken om ervoor te zorgen dat er nu en in de nabije toekomst...
Lees verder

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress
GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress   Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGz Breburg een...
Lees verder

Kick-off bijeenkomst vervolg project Gezond roosteren
Kick-off bijeenkomst vervolg project Gezond roosteren Op dinsdag 9 april 2019 vindt een kleine kick-off bijeenkomst plaats van het project Gezond roosteren met deelnemers die in 2018 meegedaan hebben...
Lees verder

Gehandicaptenzorg: Presentie: Méér (dan) omzien naar elkaar

Presentie: Méér (dan) omzien naar elkaar
Begin niet vanuit je eigen interesses, de doelen van je vak of dat wat in de mode is. Maar wees present. Dat is meer dan naar elkaar omzien en zorg te dragen voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn. Met het nieuwe Praktijkboek Presentie maak je kennis met de praktische invulling van presentie. Begin met aandachtige en toegewijde betrekking op de ander: je kunt er niet vóór iemand zijn, als je...
Lees verder

Jeu-de-boulesbaan verbindt cliënten met buurtbewoners
Een jeu-de-boulesbaan die bewoners van Estinea in Hengelo meer in contact brengt met buurtbewoners, dat leek cliënt Rob Versteeg geweldig. Samen met andere bewoners diende hij het voorstel in als kerstwens bij de zorgorganisatie. Stichting Vrienden van Estinea legde het idee voor aan de Rotaryclub e
Lees verder

Weloverwogen keuzes maken bij ethische dilemma's in de gehandicaptenzorg
Een tienermeisje met een licht verstandelijke beperking wil graag alleen kunnen reizen. Naar haar ouders lukt dat al goed en dat is best een verre reis. Nu wil ze ook zelfstandig met vriendinnen reisjes maken, lekker shoppen bijvoorbeeld. Haar begeleiders aarzelen. Wat als er onderweg iets gebeurt?
Lees verder

Beweegprogramma voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
Gehandicaptensport Nederland ontwikkelt samen met Special Olympics een beweegprogramma voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zij doet dit aan de hand van het internationale MATP-concept: Motor Activity Training Program.Bij MATP gaat het om training en niet om competitie. Bij iedere dee
Lees verder

Onderzoek naar roken bij ouders met een licht verstandelijke beperking
Vilans, Sherpa, 's Heeren Loo en Cordaan werken in het project 'Gezonde Omgeving' samen om ouders met een licht verstandelijke beperking van het roken af te helpen. Een belerend vingertje helpt daarbij vaak niet. Ze onderzoeken welke manieren wel effect hebben. Het betrekken van ervaringsdeskundigen
Lees verder

Budgetplanner voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een grotere kans om in de schulden te raken. Zij hebben vaak problemen met concentratie, rekenen, langetermijndenken en abstract redeneren, vaardigheden die je nodig hebt om goed met geld om te kunnen gaan. Het Vlaamse SAM, steunpunt Mens en Samen
Lees verder

Zorginstituut NL: Zorginstituut: uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stijgen 10% in een jaar

Zorginstituut: uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stijgen 10% in een jaar
De uitgaven aan dure geneesmiddelen die binnen de ziekenhuizen (intramuraal) gebruikt worden zijn in een jaar met bijna 10% gestegen naar ruim 1,9 miljard euro per jaar. De kosten van buiten het ziekenhuis (extramuraal) door bijvoorbeeld de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen zijn met 2,2%, in een jaar minder hard gestegen. Voor 2018 verwacht Zorginstituut Nederland dat de kosten voor het basispakket hiervan zullen groeien naar bijna 4,7 miljard euro. Dit staat in de nieuwste GIPeilingen, een actueel inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (farmaceutische zorg) en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten.
Lees verder

CBG en Zorginstituut starten pilot: Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt
Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarom de handen ineen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten. Dit doen we in de pilot 'Parallelle Procedures CBG-ZIN'. In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO wordt nu gezocht naar geneesmiddelen die bij het Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingediend en voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen.
Lees verder

Gezondheidsraad: Emissie tijdens kolenvergassing kankerverwekkend

Emissie tijdens kolenvergassing kankerverwekkend
De stoffen die vrijkomen tijdens het proces van kolenvergassing kunnen leiden tot kanker. Dat is een risico voor mensen die werken in fabrieken waar kolenvergassing plaatsvindt en die tijdens de kolenvergassing blootstaan aan de emissie ervan.
Lees verder