donderdag 18 juli 2019

What's new on DG Health & Food Safety Website update - 18/07/2019

If you have trouble reading this e-mail read the online version.
European Commission
What's new?
18/07/2019
Health and Food Safety Directorate General

  |   Twitter Food  icon Twitter       |   Twitter Health  icon Twitter    

This is the newsletter of DG Health and Food Safety.

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725.

All personal information processed by the Directorate-General for Health and Food Safety is treated accordingly.

Visit Your Profile to subscribe, unsubscribe or change your options.

For technical problems, please contact [email protected].


‘Ik kan er net zo goed een eind aan maken’

'Ik kan er net zo goed een eind aan maken'
Er zijn genoeg dingen zonder evident nut, die we maar wat graag doen. Voetbal kijken, seks zonder het doel je voort te planten of andere hobby's. Als je er al te lang over nadenkt wordt de lijst eindeloos.
Lees verder

Veel nieuwe geneesmiddelen niet beter dan bestaande
Meer dan de helft van alle nieuwe medicijnen die tussen 2011 en 2017 in Duitsland op de markt kwamen zijn op de keper beschouwd niet beter dan bestaande medicatie voor dezelfde indicaties.
Lees verder

33 Nederlanders toegelaten tot Vlaamse geneeskundeopleiding
Van de 364 Nederlanders die op 2 juli meededen aan het Belgische toelatingsexamen, mogen er 33 gaan studeren aan een van de geneeskundefaculteiten in Vlaanderen. Er waren er 47 geslaagd, maar niet alle geslaagden werden gunstig gerangschikt.
Lees verder

Tranen met tuiten
Een paar weken terug lanceerde de Radboud Universiteit een 'huilkamer' voor studenten met studiestress. Uit de reacties blijkt dat huilen in professionele sferen nog altijd een taboe is – ook in het ziekenhuis. In een poging dat taboe te doorbreken, hier enkele illustraties uit de praktijk.
Lees verder

Afname hiv-epidemie in Afrika, toename in andere regio's
Het streven van de Verenigde Naties dat in 2020 90 procent van de geïnfecteerden zijn hiv-status kent, 90 procent van hen antiretrovirale therapie gebruikt en weer 90 procent van die groep een onmeetbare viral load heeft, is waarschijnlijk niet haalbaar. Dit komt door de vele nieuwe hiv-infecties in met name Oost-Europa en Centraal-Azië. De organisatie Unaids publiceerde dit in een onlangs verschenen rapport.
Lees verder

Onderzoek mens-diercombinaties vraagt ethische toetsing
Om te beoordelen of onderzoek met combinaties van menselijke en dierlijke cellen toelaatbaar is, bijvoorbeeld met het oog op de 'productie' van menselijke organen, is steeds een afweging nodig van maatschappelijke en ethische aspecten. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies dat ze deze week publiceerde.
Lees verder

Je zal maar dokter willen worden
Vandaag las ik dat er dit jaar 33 Nederlandse studenten zijn toegelaten tot de Vlaamse geneeskundeopleiding. Ik denk dan gelijk aan die andere ruim 300 kandidaten die dus niet zijn toegelaten. En ik denk weer terug aan de keren dat ik toegangsexamen deed in Brussel. Inmiddels 20 jaar geleden, maar ik herinner het me nog goed.
Lees verder

WHO roept internationale noodtoestand uit om ebola
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag het hoogste mobilisatieniveau in gang gezet om de uitbraak van ebola in Democratische Republiek Congo te beteugelen.
Lees verder

Ga rechtdoor op de rotonde
Mijn tomtom laat er geen misverstand over bestaan. 'Ga rechtdoor op de rotonde' beveelt hij met bronzen stem. Voor mij rijst een betonnen constructie op. Een wanstaltig bouwsel midden op de rotonde. Het is een maquette van een papierfabriek, compleet met stromend water. Een idee van de plaatselijke papierindustrie. Moet ik hier echt letterlijk rechtdoor?
Lees verder

Vacature: Gezonde School Adviseur/Medewerker Gezondheidsbevordering

Vacature: Gezonde School Adviseur/Medewerker Gezondheidsbevordering
Lees verder

Vacature: Jeugdarts
Lees verder

Nieuwsbericht: Samen voor Gezond Magazine
De nieuwste www.samenvoorgezondmagazine.nl is uit! Inspirerende verhalen over de gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid.
Lees verder

Vacature: Teamleider Bemoeizorg (16-18 uur per week)
Lees verder

RIVM: Online magazine Altijd Alert juli 2019 verschenen

Online magazine Altijd Alert juli 2019 verschenen
De nieuwe editie van Altijd Alert, het online magazine van de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu respionsorganisatie, is verschenen. In dit nummer leest u dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de expertise en ondersteuning van de RIVM Responsorganisatie bij de bestrijding van incidenten, maar ook voor specialistische opleidingen en trainingen voor professionals in de...
Lees verder

Reactor shut down will cause global medical isotope shortage
Shutting down the current Dutch reactor which produces medical isotopes, without replacing it, puts the world's supply of medical radio-isotopes at risk.  This is RIVMNational Institute for Public Health and the Environment 's conclusion based on additional research. Medical radio-isotopes are radioactive substances that can be used for making a diagnosis.
Lees verder

Zonbescherming in de zomervakantie
De zomervakantie is begonnen! Veel mensen zoeken de zon op, in binnen- en buitenland. In het buitenland is de zon vaak nog veel sterker dan in Nederland. Bescherm jezelf en kinderen tegen verbranding: geniet, maar verbrand niet!
Lees verder

Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk

ZORGVISIE
Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk
Hoewel het aanbod het afgelopen jaar verandert, blijft de bereikbaarheid van de acute verloskunde vooralsnog stabiel. Wel staan ziekenhuizen meer onder druk, als het gaat over het aantal mensen dat van hen afhankelijk is wat betreft acuut verloskundige hulp. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Lees verder

AVG-angst: 7 tips bij een ernstig datalek
De boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het Haga Ziekenhuis maakt het opnieuw duidelijk: bescherming van medische gegevens is van het grootste belang. Bij een datalek zijn volgens veiligheidsdeskundigen adequate procedures een noodzaak. 7 tips voor het beperken van de schade.
Lees verder

Oplossingen in de regio voor lange wachttijden ggz
De wachttijden voor de ggz zijn te lang. Regionaal zijn er veelbelovende initiatieven om patiënten eerder en korter te behandelen, zoals in Noord-Limburg. Alles draait om samenwerking.
Lees verder

'Transparantie beweegt weg van oude definitie'
De traditionele definitie van transparantie in de zorg als instrument om de kwaliteit van zorgaanbieders te vergelijken doet geen recht aan de huidige realiteit. Transparantie draait steeds vaker om de uitkomsten van verschillende behandelingen. Daarnaast telt ook de bruikbaarheid van informatie zwaarder, bijvoorbeeld om gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt te bevorderen.
Lees verder

Bernhoven: 'Aandeelhouderschap gaat niet over winst, maar over participatie'
Sinds deze maand kunnen naast medewerkers ook patiënten en omwonenden via een obligatielening een belang in Bernhoven nemen. Echt aandeelhouder worden ze daarmee nog niet, omdat VWS de regels voor dividenduitkering niet wil verruimen.
Lees verder

Minister Bruins: acht aandachtspunten voor umc's
Universitaire medische centra moeten zich van Bruno Bruins met acht thema's bezig houden. De minister van Medische Zorg en Sport omschrijft die thema's in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt onder andere dat umc's een actieve bijdrage moeten leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen en dat niet-complexe zorg waar het kan uit de umc's moet verdwijnen.
Lees verder

GGZ NHN schaft FACT-teams voor ernstige psychiatrische aandoeningen af
GGZ Noord-Holland-Noord ontwikkelde destijds het concept van FACT-teams voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Onlangs schafte de organisatie haar aparte FACT-teams af. De nieuwe GGZ-teams kunnen álle patiënten zo nodig aan huis behandelen en verbinden zich met de ketenpartners in de buurt.
Lees verder

ActiZ: Uitnodiging Mobile Healthcare Event– OuderenzorgTECH – Data Driven Healthcare

Uitnodiging Mobile Healthcare Event– OuderenzorgTECH – Data Driven Healthcare
De 8e editie van het Mobiel Healthcare Event is op 7 november 2019 in Utrecht. Dit jaar staan onder meer op het programma: digitale transformatie, AI, machine learning, zorg op afstand, evidence-based eHealth.
Lees verder

Loopt uw gemeente al warm voor een lokale hittegids?
Het Rode kruis roept gemeenten op om zich voor te bereiden op klimaatproblemen. Vooral in meer stedelijk gebied kan de temperatuur tegenwoordig steviger en langduriger oplopen.
Lees verder

9 oktober 2019 werkconferentie Vitaliteit & Werk

9 oktober 2019 werkconferentie Vitaliteit & Werk
Vitaal leiderschap, vitale medewerkers en duurzame inzetbaarheid: wat levert het […]
Lees verder

PrEP bij de GGD?
Vanaf 1 augustus start een landelijke PrEP- regeling. GGD'en kunnen […]
Lees verder