zaterdag 20 juli 2019

Stevenen meer ziekenhuizen af op faillissement?

ZORGKRANT
Stevenen meer ziekenhuizen af op faillissement?
Er heerst niet alleen onvrede over de bestuurders, maar ook omtrent de keuzes voor investeringen
Lees verder

Subsidie voor preventie onderzoek tuberculose onder mensen met suikerziekte in Afrika
Wereldwijd leeft meer dan tachtig procent van de mensen met diabetes in landen waar veel tuberculose voorkomt
Lees verder

Boete HagaZiekenhuis voor onvoldoende beveiliging patiëntendossiers
Om het ziekenhuis te dwingen de beveiliging van patiëntendossiers te verbeteren legt de AP het Hagaziekenhuis tegelijkertijd een last onder dwangsom op
Lees verder

Zorggroep Meander neemt zorg St. Franciscus over
Zorggroep Meander zet de zorgactiviteiten ten behoeve van de cliënten van St. Franciscus voort
Lees verder

Functie en gedrag gelinkt aan variaties hersenstructuur
Al sinds de oudheid probeert men te begrijpen hoe onderlinge verschillen in de structuur en functie van het brein ons gedrag kunnen verklaren
Lees verder

Juzt geen last onder dwangsom meer
Juzt is een jeugdhulpaanbieder met verschillende vormen van jeugdhulp
Lees verder

Zorggroep Alliade niet meer onder verscherpt toezicht
Alliade werkt aan bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn voor het leveren van goede zorg
Lees verder

Succesvolle behandeling met techniek die kankercellen laat oplichten
De nieuwe techniek moet zorgen voor een verbetering van de kankerchirurgie en daarmee gelijk voor betere klinische uitkomsten voor patiënten
Lees verder

Hoge bloeddruk bij Alzheimerpatiënten behandelbaar
Oudere mensen hebben meer kans op een slechtere doorbloeding van de hersenen
Lees verder

Gecontroleerde zorgoverdracht Juzt
De minister van VWS heeft bekendgemaakt dat het ministerie Juzt hierbij wil helpen
Lees verder

Vertrouwdheid voor thuiswonende ouderen met directe omgeving belangrijk
Met het toenemend aantal ouderen wordt nagedacht over duurzame ouderenzorg, waarbij de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven
Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl voor drie jaar zeker gesteld
Mijnkwaliteitvanleven.nl vergroot de regie en zelfstandigheid van mensen door ze te helpen hun situatie in beeld te brengen Het ministerie van VWS stelt nog eens drie jaar geld beschikbaar voor Mijnkwaliteitvanleven.nl.  Daarmee is geregeld dat mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers kosteloos kunnen beschikken over een hulpmiddel voor het voeren van eigen regie....
Lees verder

Tariefinkomsten en loonkosten niet in balans
De omzet van een apotheek bestaat uit geneesmiddelenkosten en uit vergoedingen voor de dienstverlening van de apotheek
Lees verder

Informatie over ziekte en behandeling steeds belangrijker
Begrip over eigen gezondheidssituatie van belang voor patiënt én zorgverlener
Lees verder

vrijdag 19 juli 2019

NVPP: 8 november 2019: Jaloezie en afgunst: afweren of toe-eigenen?

8 november 2019: Jaloezie en afgunst: afweren of toe-eigenen?
Curriculum psychodynamiek, dagvoorzitter Frans Schalkwijk "Ik? Jaloers, afgunstig…? Nooit! Ik snap echt niet waar je het over hebt!" Als jouw patiënt zo'n uitspraak doet, ben je als behandelaar meteen op je hoede. Want als er nou één complex van emoties menselijk, begrijpelijk en invoelbaar is, dan is het dit wel. Jaloezie en afgunst – een […]
Lees verder

13 december 2019: Dag van de Psychotherapie
Het thema van het NVP-congres vrijdag 13 december is: De eerste 5 minuten, hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de eerste 5 minuten van psychotherapie? Veel affectieve ervaringen en leerprocessen uit vroege ontwikkelingsfasen manifesteren zich tijdens psychotherapie. Al in de eerste minuten van een sessie ontvouwen deze patronen zich in het hier en […]
Lees verder

NVPP: 27 en 28 september 2019: Congres “Contemporary Psychoanalytic Perspectives in Gender Diversity and Sexualitie...

27 en 28 september 2019: Congres "Contemporary Psychoanalytic Perspectives in Gender Diversity and Sexualities" in Brussel
Op 27 en 28 september organiseren de Internationale en Europese psychoanalytische verenigingen een tweetal themadagen in Brussel rondom het thema gender- en seksuele diversiteit. De psychoanalytische verenigingen hebben veel tijd nodig gehad om het ziektemodel voor LHBT's los te laten. Het is juist deze Pride maand dat de Amerikaanse psychoanalytische vereniging een openlijk excuus aanbood […]
Lees verder

4 oktober 2019: Jaarcongres Viersprong
Thema: Bewogen Tijden! Dit is tevens een afscheidscongres voor voormalig lid Raad van Bestuur Roel Verheul. Op deze dag zijn er vooraanstaande sprekers, zoals Damiaan Denys, Machteld Huber, Frans Schalkwijk, Patrick Luyten, Sjoerd Colijn, Rosi Reubsaet, Jan van Busschbach en Joost Hutsebaut. Welke nieuwe visies of onderzoeksbevindingen inspireren hen? Waar worstelen zij mee in hun […]
Lees verder

What's new on DG Health & Food Safety Website update - 19/07/2019

If you have trouble reading this e-mail read the online version.
European Commission
What's new?
19/07/2019
Health and Food Safety Directorate General

  |   Twitter Food  icon Twitter       |   Twitter Health  icon Twitter    

This is the newsletter of DG Health and Food Safety.

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725.

All personal information processed by the Directorate-General for Health and Food Safety is treated accordingly.

Visit Your Profile to subscribe, unsubscribe or change your options.

For technical problems, please contact [email protected].


LAD: Generatieregeling UMCG

LAD
Generatieregeling UMCG
In het UMCG is met twee werknemersorganisaties (FNV en CNV) een akkoord bereikt over een generatieregeling. AC/FBZ (die onder andere aios, SEH-artsen, klinisch chemici, klinisch fysici en technisch geneeskundigen vertegenwoordigt) en CMHF (die medisch specialisten vertegenwoordigt) hebben hun handtekening niet gezet, omdat de regeling op een aantal punten niet past binnen het Kader Generatiebeleid dat de cao-partijen afgelopen voorjaar overeenkwamen. Het bericht Generatieregeling UMCG...
Lees verder

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland
Actiecomités in ziekenhuizen en vakbonden gebruiken de zomerperiode om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden. Vanaf september zullen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland, van Oost tot West en van Noord tot Zuid, zondagsdiensten gaan draaien. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen op. Om de NVZ te bewegen om met betere voorstellen te komen werd begin juli gestart met actievoeren. In ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven werden zondagsdiensten...
Lees verder

"Versterk positie medisch specialist in ggz"
De komende jaren zullen zo'n 2.000 medisch specialisten in de ggz te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Taken en verantwoordelijkheden komen bijvoorbeeld vaker bij andere zorgprofessionals te liggen, de digitalisering neemt net als de werkdruk toe, en het aantal kwetsbare patiënten groeit. Volgens de Federatie Medisch Specialisten en de LAD is het belangrijk dat medisch specialisten in de ggz hun positie binnen dit veranderende werkveld versterken. In de nieuwe 'Positioneringsnota...
Lees verder

EU: Flash report - Plenary Meeting of the Health Security Committee (Luxembourg, 3-4 July 2019)

Flash report - Plenary Meeting of the Health Security Committee (Luxembourg, 3-4 July 2019)
Lees verder

Conference report - Conference "Medicines for rare diseases and children: learning from the past, looking to the future" (17 June 2019)
Lees verder

Updated version - Volume 2C: Guideline on the categorisation of New Applications (NA) versus Variations Applications (V) (Eudralex Volume 2C - Regulatory Guideline)
Lees verder

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief met reactie op Subsidieregeling Opleidingen jeugd-ggz
Minister De Jonge stuurt een reactie naar de Tweede Kamer op de wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 in verband met verlenging van de werkingsduur.
Lees verder

Kamerbrief over afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt over een gecontroleerde zorgoverdracht van Juzt. Juzt is een jeugdhulpaanbieder in West-Brabant die financiële problemen heeft.
Lees verder

Kamerbrief met reactie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren
Minister Van Engelshoven reageert op de rapporten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de inspectie van de IGJ bij Stichting OnderDak
Minister De Jonge stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over de inspectie van de IGJ bij Stichting OnderDak.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Overheid treedt niet op tegen illegale nicotinebom Juul'
Staatssecretaris Blokhuis stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over 'Overheid treedt niet op tegen illegale nicotinebom Juul'.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over etikettering van producten afkomstig uit de Palestijnse gebieden
Minister Bruins laat de Tweede Kamer weten dat hij de Kamervragen over etikettering van producten afkomstig uit de Palestijnse gebieden niet op tijd kan beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat jeugdzorg niet langer verantwoord is
Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over het bericht dat jeugdzorg niet langer verantwoord is.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht 'Bonden: CAO-actievoerders ziekenhuizen last van intimidatie'
Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten dat hij de Kamervragen over het bericht 'Bonden: CAO-actievoerders ziekenhuizen last van intimidatie' niet op tijd kan beantwoorden.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over artikel 'Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad'
Minister De Jonge meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder