zondag 18 augustus 2019

Albert Schweitzer ziekenhuis: Gulle schenking van zes anti-valbedden voor afdeling Geriatrie

Gulle schenking van zes anti-valbedden voor afdeling Geriatrie
Onze afdeling Geriatrie is enorm blij met de gulle schenking van zes speciale anti-valbedden voor kwetsbare patiënten door Wissner-Bosserhoff, leverancier van ziekenhuisbedden.
Lees verder

zaterdag 17 augustus 2019

Flevoziekenhuis: Jannet Wiegersma presenteert boek over omgaan met een ernstige ziekte

Jannet Wiegersma presenteert boek over omgaan met een ernstige ziekte
'Leren lopen op je handen, als ziek zijn je leven op z'n kop zet', dat is de titel van het boek dat collega Jannet Wiegersma schreef over hoe je om kunt gaan met een ernstige ziekte. Jannet is verpleegkundig specialist mammacare en heeft in al haar functies in de gezondheidszorg heel veel contact gehad en gesprekken gevoerd met mensen die een ernstige ziekte hebben, en dan met name...
Lees verder

Treant: Dansen vergeet je niet!

Dansen vergeet je niet!
Anno 2019 lijden ongeveer 270.000 Nederlanders aan dementie. De ziekte wordt veroorzaakt door een hersenaandoening. Naar verwachting groeit het aantal dementie patiënten binnen vijf jaar tot 330.000. Dementie wordt daarom niet voor niets volksziekte nummer één genoemd.
Lees verder

BRV: 23 november 2019 – OK-symposium ”Our future is now”

23 november 2019 – OK-symposium "Our future is now"
...
Lees verder

BIG 2
...
Lees verder

28 oktober 2019 | Landelijke Kwaliteitsdag OK 2019
...
Lees verder

Tergooi: Netwerkstoring Tergooi is verholpen

Netwerkstoring Tergooi is verholpen
Netwerkstoring Tergooi is verholpen De netwerkstoring waar Tergooi sinds vannacht mee kampte is opgelost. De spoedeisende hulp, eerste hart hulp en afdeling verloskunde zijn weer open. Morgen gaan alle geplande afspraken en operaties gewoon door en kunnen mensen ook weer […] Het bericht...
Lees verder

ICT storing
Tergooi heeft momenteel te maken met een ICT storing. Als u deze ochtend een afspraak heeft in het ziekenhuis kan het zijn dat u iets langer moet wachten. We doen er alles aan de storing zo snel mogelijk te verhelpen. […] Het bericht ICT storing verscheen eerst op Tergooi.
Lees verder

Vrijwilliger Rob Wilke over de Groene Kas
Rob Wilke is al tweeënhalf jaar actief als vrijwilliger bij Tergooi. Hij zwaait de scepter in de Groene Kas bij Tergooi locatie Blaricum. Hij zorgt ervoor dat de planten in en om de kas het goed hebben. Het bericht Vrijwilliger Rob Wilke over de Groene Kas verscheen eerst op Tergooi.
Lees verder

Studententeam TU Delft verbetert bewegingsmogelijkheden exoskelet

Studententeam TU Delft verbetert bewegingsmogelijkheden exoskelet
Op 13 augustus presenteerde Project MARCH, een studententeam van de TU Delft, het vierde prototype van een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie in hun werkplaats in Delft. Exoskeletten zijn robotische harnassen waardoor mensen met een dwarslaesie weer uit hun rolstoel kunnen opstaan en lopen. Nieuw in deze versie van het exoskelet is de zijwaartse ...
Lees verder

Upgrade emco entreematten
Om met de entreemat nog meer het verschil te maken, heeft emco haar profielmatseries Diplomaat en Marschall uitgebreid met de exclusieve Premium-series. Bij de Premium-series kan men kiezen uit meerdere typen schoonloop in vele onderscheidende kleuren. Zo is het ontwerp van de entree volledig volgens de wensen van de opdrachtgever te maken. De verschillende schoonloopinlages ...
Lees verder

Lokale verdoving na borstkankeroperatie is veilig en van grote meerwaarde voor patiënt
Veel vrouwen ondervinden na een borstkankeroperatie hevige pijn in het gebied rond de borst en de oksel. Door lokale verdoving in te spuiten tussen de spierlagen van de borst (PECS-blok), kunnen we op een andere veilige manier die pijn aanzienlijk verminderen. "Tot nu toe werd enkel medicatie via het infuus of in tabletvorm  gegeven. Het ...
Lees verder

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland gaan meer samenwerken op spoedzorg
Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Hierover zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt tussen beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. De overgedragen patiënten hebben zo toegang tot de...
Lees verder

Zonnepanelen van artsen geven stroom aan CWZ
Onlangs werd op het dak van CWZ het glas geheven vanwege de oplevering van ruim 1.000 zonnepanelen. Artsen van CWZ investeerden samen in deze zonnepanelen waarvoor enige tijd geleden subsidie werd aangevraagd en toegekend. Een gebaar van betrokkenheid en duurzaamheid. Band met CWZ Met deze investering willen de artsen hun band met het ziekenhuis laten ...
Lees verder

Een waakmaatje aan het bed geeft rust in laatste fase
Sinds kort is er in het St. Antonius Ziekenhuis een nieuwe groep vrijwilligers actief: de waakmaatjes. Waakmaatjes worden ingezet bij terminale patiënten en zorgen ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven. "Niet iedere patiënt heeft familie die kan komen waken. De inzet van een waakmaatje is dan heel waardevol. Het geeft veel rust en vermindert ...
Lees verder

Patiënten voorlichten met 3D printer
Het Bravis ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat aan de slag gaat met 3D prints om patiënten beter voor te lichten. Harry Jan Raad, gipsverbandmeester van de afdeling Orthopedie, had de eer om samen met chirurg Barthold Kuiken en orthopedisch chirurg Jacco van Doorn de 3D printer in ontvangst te nemen. ...
Lees verder

Na inspanning verhoging signaalstof troponine

ZORGKRANT
Na inspanning verhoging signaalstof troponine
Troponine is een eiwit dat in iedere hartspiercel voorkomt
Lees verder

ActiZ en Buurtzorg hebben overeenstemming over het toepassen Governancecode Zorg
ActiZ stelt als lidmaatschapseis dat leden voldoen aan de Governancecode
Lees verder

Vanwege zorgtaken werken ruim 220 duizend mensen niet
De afgelopen vijf jaar bleef de omvang van deze groep vrijwel constant
Lees verder

Beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio daalt
Deze afname is mogelijk een gevolg van de gewijzigde bekostiging van beschermd wonen
Lees verder

Samenwerking tussen zorg- en welzijn vraagt voortdurende aandacht
De motivatie om samen te werken is groot bij organisaties en professionals uit medisch en sociaal domein binnen de wijk
Lees verder

Muziek is effectief tegen pijn
Verslaving aan pijnmedicatie is een groot maatschappelijk probleem
Lees verder

CAO GGZ 2019-2021 krijgt fiat
De cao wordt voor algemeenverbindendverklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW
Lees verder

246 miljoen handelsverpakkingen door apotheken ingekocht
Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 232 miljoen keer een receptplichtig geneesmiddel ongeacht de vergoedingsstatus
Lees verder

GGZ Nederland kritisch over artikel AD wat betreft dwangzorg
Het onveilig maken van iemands eigen plek is het laatste wat hulpverleners willen
Lees verder

Mazelen geen onschuldige ziekte
Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door een virus
Lees verder

Website allesoverhetgebit.nl geeft informatie over mondzorg
Allesoverhetgebit.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over mondzorg
Lees verder

Epilepsiepatiënten in meest krachtige MRI-scanner onderzocht
Epilepsie is een veelvoorkomende, chronische hersenaandoening gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van aanvallen
Lees verder