zaterdag 14 september 2019

Veroorzaakt een extreem mannelijk brein autisme?

Veroorzaakt een extreem mannelijk brein autisme?
Volgens een bekende hypothese speelt blootstelling aan testosteron in de baarmoeder een belangrijke rol bij autisme. Wetenschappers laten nu zien dat testosteron het empathisch vermogen niet vermindert. Hiermee stellen ze het controversiële idee dat autisme een extreme vorm is van het mannelijk brein ter discussie.
Lees verder

Piemels en doodskisten tussen de Lowlands-optredens

Piemels en doodskisten tussen de Lowlands-optredens
Voor het vijfde jaar op rij brengt Lowlands wetenschappers en festivalgangers samen bij het programmaonderdeel Lowlands Science. NEMO Kennislink kijkt een dagje mee bij de experimenten waar bezoekers aan mee kunnen doen.
Lees verder

Veroorzaakt een extreem mannelijk brein autisme?
Volgens een bekende hypothese speelt blootstelling aan testosteron in de baarmoeder een belangrijke rol bij autisme. Wetenschappers laten nu zien dat testosteron het empathisch vermogen niet vermindert. Hiermee stellen ze het controversiële idee dat autisme een extreme vorm is van het mannelijk brein ter discussie.
Lees verder

Het DNA van embryo’s aanpassen, willen we dat eigenlijk wel?

Het DNA van embryo's aanpassen, willen we dat eigenlijk wel?
Met CRISPR-Cas is het mogelijk om het DNA van menselijke embryo's aan te passen, bijvoorbeeld om erfelijke ziektes te genezen. Willen we dat? En onder welke voorwaarden?
Lees verder

'China denkt hetzelfde over bewerken menselijke genen als het Westen'
Genbewerkingstechniek CRISPR-Cas maakt het mogelijk om het DNA van embryo's aan te passen. Dit brengt veel ethische, filosofische en religieuze vragen met zich mee. Hoe kijkt men daar in China tegen aan? Een gesprek met de Chinese medisch ethicus Guobin Cheng.
Lees verder

Maken genetisch gemodificeerde muggen een eind aan malaria?
In Burkina Faso lopen experimenten om malariamuggen genetisch uit te roeien. De eerste gemodificeerde muggen zijn al vrijgelaten. Wordt dit dan eindelijk de heilige graal? Wat vinden de Burkinezen er zelf van?
Lees verder

'Echte baan met loon motiverend voor jongen met lvb'

'Echte baan met loon motiverend voor jongen met lvb'
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) komen helemaal tot leven wanneer zij een echte baan hebben en daarbij loon verdienen. Dat stelt Linda Lai, coördinator Arbeid en Scholing bij behandel- en expertisecentrum over licht verstandelijke beperkingen Reik. Door een reguliere baan te verzorgen, zouden de jongeren meer zelfwaarde en zelfvertrouwen krijgen. Ze wil het liefst het hele...
Lees verder

Personeelstekort houdt gang naar het verpleeghuis tegen
In een halfjaar tijd is het aantal wachtende ouderen op een plek in een verpleeghuis of wijkverpleegkundige zorg met duizend gestegen. Waar er in februari nog 12.873 wachtenden waren, steeg dat aantal in juli naar 13.975. Dat de gang naar het verpleeghuis of de wijkverpleging stokt, heeft te maken met het tekort aan personeel in de sector. Er zijn steeds meer ouderen, maar het aantal...
Lees verder

Directeur V&VN Sonja Kersten neemt ook afscheid na BIG-2 debacle
Twee weken na het aftreden van het voltallige bestuur van V&VN, heeft ook directeur Sonja Kersten laten weten zich terug te trekken. Ze voelt zich mede verantwoordelijk voor de ontstane onrust rondom Wet BIG-2 en neemt daarom afstand van de organisatie. Ze blijft tot 1 oktober zitten, zodat er voldoende tijd is om een nieuw (interim) bestuur te vinden en om de continuïteit te borgen. Dit...
Lees verder

Tata ruimhartiger voor asbestslachtoffers met kanker
Tata Steel gaat ruimhartiger om met zaken van asbestslachtoffers van wie duidelijk is dat zij in het verleden bij het bedrijf op met asbest vervuilde plekken hebben gewerkt. Eerder deed Tata bij alle claims nog eigen onderzoek, maar dat wordt nu aangepast. Als duidelijk is dat een oud-medewerker met asbestkanker langere tijd in een bepaald risicogebied heeft gewerkt, gaat de onderneming voortaan...
Lees verder

Boegbeeld zelfmoordpreventie op 50-jarige leeftijd overleden
Viktor Staudt uit Etten-Leur is afgelopen weekend overleden. De man maakte zich na een eigen zelfmoordpoging hard voor anderen die nadachten over suïcide en hielp hen. De 50-jarige Staudt overleed volgens psychiater Bram Bakker aan de gevolgen van zelfdoding. Viktor Staudt verzorgde samen met Bakker vele lezingen aan hulpverleners over zelfmoordpreventie en was te gast in verschillende talkshows...
Lees verder

Daelzicht moet ex-bestuurder 3 jaar later alsnog 85.000 extra uitbetalen
Limburgse gehandicaptenzorginstelling Daelzicht moet voormalig bestuursvoorzitter Jan Valkenborgh een extra vertrekpremie van 85.000 euro betalen. Dit flinke bedrag komt bovenop de uitgaven in 2016 die leidden tot een miljoenenverlies, zo meldt RTL Z.
Lees verder

Zedendelinquent met tbs ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen
Op donderdagavond is een veroordeelde zedendelinquent met een tbs-straf ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het nieuws bevestigd. Er is een klopjacht gaande op de man. De slachtoffers en hun ouders zijn op de hoogte gebracht van de ontsnapping van de dader. Dit meldt Omroep Gelderland.
Lees verder

Amsterdam UMC heeft nieuwe methode om donorlever langer te koelen
Donorlevers kunnen mogelijk veel langer buiten het lichaam bewaard worden door een nieuwe techniek van het Amsterdam UMC. Reinier de Vries, die voor zijn promotieonderzoek bij het Massachusetts General Hospital werkt, is er met het team in geslaagd een donorlever maar liefst drie keer zo lang houdbaar te houden dan nu het geval is. Een donororgaan kan nu slechts negen uur buiten het lichaam...
Lees verder

Geschatte tekorten zorg lopen flink uiteen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht over dit jaar nog een tekort van 41 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Die moet voorzien in langdurige en intensieve zorg aan mensen die die hulp blijvend nodig hebben.
Lees verder

Goedkeuring overname IJsselland door Erasmus MC ingetrokken
Na bezwaar van een zorgverzekeraar over de overnameplannen van het IJsselland door het Erasmus MC, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar eerdere goedkeuring onder voorwaarden teruggetrokken. In het bezwaar bleek dat het Erasmus MC en IJsseland Ziekenhuis de verzekeraar én de NZa onvolledig informeerden, aldus de NZa.
Lees verder

Gelre ziekenhuizen: Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen
De samenstelling van de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen is per 1 september 2019 gewijzigd. De heer Edwin Velzel is toegetreden als nieuw lid en volgt daarmee mevrouw Marguerite Soeteman-Reijnen op vanwege het aflopen van haar benoemingstermijn.
Lees verder

UMCG: Interreg-subsidie om motorisch beperkte patiënten meer thuis te laten revalideren

Interreg-subsidie om motorisch beperkte patiënten meer thuis te laten revalideren
Het UMCG heeft samen met verschillende Nederlandse en Duitse samenwerkingspartners een Interreg-subsidie van ruim €1,1 miljoen ontvangen. Met deze ...
Lees verder

Beurtelings roeien kan leiden tot snellere races
​​​ Iedere roeiboot heeft tijdens een race wisselingen in snelheid. Dit omdat tussen twee roeislagen door de snelheid van de boot nogal terugloopt. ...
Lees verder

UMCG: 'Ontstane situatie rond meisje betreurenswaardig, medisch oordeel behandelteam was destijds juist'
​​​Vandaag heeft de Kinderombudsman een rapport gepresenteerd over de medische behandeling van een meisje met gehoorproblemen. Een ingediende klacht ...
Lees verder

Blog: Vooruit met de Associatie Wijkteams!

Blog: Vooruit met de Associatie Wijkteams!
Wijkteams zijn de sleutel in de stap van transitie naar transformatie. Een nieuwe sleutel die wonderlijk genoeg soms al stroef en roestig lijkt. Hoge caseload, te veel individuele hulpverlening, te weinig oog voor collectieve voorzieningen, te weinig mandaat, te weinig burgerkracht. Wat de wijkteams dus des te interessanter maakt.
Lees verder

Blog: Help, de schuldenaar verdrinkt
In Nederland kampen ongeveer 1,4 miljoen huishoudens met problematische of risicovolle schulden. Dat zijn zo'n 3,1 miljoen volwassenen en kinderen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De schuldhulpverlening worstelt met een duivels dilemma: Wie moeten voorrang krijgen? Mensen die al tot over hun oren in de schulden zitten of mensen bij wie dat nu nog te voorkomen is?
Lees verder