Doorgaan naar hoofdcontent

CMR registratie; welke gegevens moet ik bijhouden?

 

 
 
 
CMR registratie; welke gegevens moet ik bijhouden?
CMR stoffen kunnen op de lange termijn leiden tot kanker(carcinogenen), schade aan onze genen(mutagenen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht(reprotoxisch). Door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek sterven er jaarlijk 3000 mensen. In ruim 2100 gevallen is kanker de oorzaak. Symptomen door blootstelling aan CMR stoffen komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Ruim 80% van de slachtoffers is gepensioneerd en daarom is het wettelijk verplicht om bij CMR stoffen op de werkplek een registratie bij te houden op persoonsniveau. CMR stoffen op de werkplek Maakt men binnen de organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om voor alle CMR stoffen die vallen in categorie 1A en 1B een CMR registratie op persoonsniveau bij te houden. Het begint natuurlijk allemaal bij het op orde brengen van het register gevaarlijke stoffen. Om snel inzichtelijk te maken welke chemische producten één of meerdere componenten bevatten met een vermelding op de SZW-lijst maken een groot aantal organisaties in Nederland gebruik van het internationale Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS. Registratieplicht werkgever - Vastleggen en bijhouden van gebruikte CMR stoffen op de werkplek - Per CMR stof vastleggen/motiveren waarom vervanging technisch niet mogelijk is - Hoeveel CMR stoffen die men binnen de organisatie jaarlijks vervaardigd, verbruikt of op voorraad heeft - Registratie mate en duur blootstelling medewerkers aan CMR stoffen - Registratie/vastlegging gebruikte PBM's, getroffen technische en organisatorische maatregelen om blootstelling aan CMR stoffen zoveel als mogelijk te beperken - Registratie toetsing van de blootstelling aan de wettelijke grenswaarde Bewaartermijn CMR-registratie Op 1 januari 1994 is in Artikel 4.10c van het Arbobesluit vastgelegd dat bedrijven wettelijk verplicht om de CMR-registratie op persoonsniveau te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Hulp nodig? Op zoek naar software om het register gevaarlijke stoffen meerdere keren per jaar te controleren op aanwezigheid van CMR stoffen of het vastleggen van de CMR-registratie op persoonsniveau? Neem dan contact op met Wesley Jacobs van ITIS. 
 
 
Micronic HT700
De HT700 Tube Handler is de ideale automatiseringsoplossing voor het anders eentonige en foutgevoelige manueel sorteren van sample buizen. Door het unieke ontwerp heeft het apparaat een kleine footprint en een grote capaciteit. Er is een minimale afstand tussen het op te halen monster en het target rack waar het naartoe moet, waardoor er sneller gesorteerd kan worden. Met behulp van een UBS-stick kan er eenvoudig een "picklijst" ingeladen worden die gegenereerd is vanuit een LIMS-systeem. Een geïntegreerd 1D en 2D barcode systeem dubbelcheckt of de geselecteerde sample buizen die geselecteerd zijn correct zijn geplaatst tijdens het plaatsingsproces en verzekert traceerbaarheid. Het systeem kan met capped en uncapped Micronic buizen werken van 0.30ml tot 1.40ml. Er is ruimte voor maximaal 24 source racks en 1-3 target racks. Het gesloten systeem garandeert de veiligheid van de gebruiker. In combinatie met het gebruik van Micronic-buizen is het apparaat een uitstekende en betrouwbare keuze voor vele toepassingen met monsteropslagbuizen. Het apparaat is compatibel met andere merken monsteropslagbuizen en er zijn mogelijkheden voor een aangepast apparaat. 
 
 
Hoe data een storing op uw ULT vriezer voorkomt
Het is verstandig, en in sommige situaties verplicht, om jaarlijks uw laboratoriumkoelkast en -vriezer grondig te laten controleren. Naast een visuele inspectie en controle met meetapparatuur krijgt het analyseren van data hierin een steeds belangrijkere rol. Zo is het al meer dan tien jaar mogelijk om op de premium TSX -80°C vriezers van Thermo Scientific data uit te lezen. Dit kan zelfs tot een maximale historie van vijftien jaar. Alle cruciale elementen binnen het koelsysteem worden door sensoren gemonitord en de data verzameld. Het bekijken van deze data door een specialist zorgt er voor dat het probleem snel zichtbaar is of dat het probleem al zichtbaar wordt voordat een storing zich aandient. Maximale uptime Gegevens die hierdoor onder andere inzichtelijk worden voor de servicemonteur zijn bijvoorbeeld de temperatuur van verschillende koeltechnische segmenten. Naast informatie over toerental en voltage kan bij het uitlezen van de data tijdig een diagnose worden gesteld. Zodra een segment niet optimaal presteert geven enkele paramaters vaak vroegtijdig een afwijkend beeld. Soms dient een onderdeel dan op korte termijn vervangen te worden. Zo kan worden voorkomen dat er een defect ontstaat waarbij het apparaat in alarm slaat. Hierdoor wordt de uptime van de apparatuur geoptimaliseerd. Gedrag ook inzichtelijk Naast data over het koelsysteem worden ook de zogenaamde 'events' van de vriezer opgeslagen. Hierin is bijvoorbeeld af te lezen wanneer en hoeveel minuten de deur open heeft gestaan. Wijzigingen in temperatuur instellingen blijven zo ook bewaard. Daarnaast zijn alarmen en meldingen die zijn afgegaan hierin ook inzichtelijk. Bij het gebruik van een persoonlijke code of toegangskaart is deze data te herleiden naar een persoon of afdeling. Soms de technische dienst een patroon ontdekken in dit soort events en is daarmee een aanpassing in gedrag van de gebruiker voldoende om het probleem op te lossen. Vertrouwen op de prestaties U kunt bij Poly Temp Scientific terecht voor merkonafhankelijke service en onderhoud van uw laboratorium apparatuur. Het serviceteam bestaat uit gecertificeerde en ervaren specialisten. Na een onderhoudsbeurt ontvangt u tijdig een rapportage. Hierin wordt de algemene staat van het apparaat opgenomen en advies over eventuele reparaties gegeven die uit de diagnose naar voren zijn gekomen. Hierdoor kunt u weer vertrouwen op de gewenste prestaties van de apparatuur.


Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.