Doorgaan naar hoofdcontent

Zelfstandig psychiaters zijn niet oorzaak maar deel oplossing wachtlijsten

 
Zelfstandig psychiaters zijn niet oorzaak maar deel oplossing wachtlijsten
Wachtlijsten zijn een groot probleem in de zorg. Zo ook in de ggz. Alle betrokken partijen willen die zo snel mogelijk oplossen zodat patiënten snel goede zorg kunnen krijgen. Analyses en voorstellen die bijdragen aan het bekorten van de wachtlijsten zijn daarom welkom. Maar de ongefundeerde analyse van gezondheidseconoom Xander Koolman dat het aantal zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP's) de wachtlijstproblematiek in de ggz vergroot klopt niet.


Nederlanders zitten te veel, vooral jongeren en volwassenen

Dagelijks brengen Nederlanders gemiddeld 9,1 uur zittend door. Het zitgedrag verschilt per leeftijd. Jongeren van 12 tot 17 jaar en volwassenen zitten het meest. Per dag zitten zij zo'n 2,5 uur langer dan kinderen 4 tot 12 jaar, die het minst zitten. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor van CBS en RIVM en [...]

The post Nederlanders zitten te veel, vooral jongeren en volwassenen appeared first on Nieuws voor diëtisten.Diëtisten uit West-Friesland in het nieuws

Karina Schenk, Eva Kater en Annemarie Kok van Het Persoonlijke Dieet in regio West-Friesland stonden woensdag 24 augustus uitgebreid met een interview in het Noordhollands Dagblad. Samen met cliënt Elly van Valderen, die heel tevreden is over de aanpak van deze diëtisten: 'Alleen al het feit dat er naar mij werd geluisterd, betekende enorm veel.' [...]

The post Diëtisten uit West-Friesland in het nieuws appeared first on Nieuws voor diëtisten.Chemiekast: brandwerende veiligheidskasten voor gevaarlijke stoffen PGS 15
Heb je in jouw chemiekast alle chemische stoffen handig op alfabet staan? Voor je het weet staan er dan twee gevaarlijke stoffen naast elkaar. En wat gebeurt er bij brand met de gevaarlijke stoffen? Kies voor een brandwerende veiligheidskast die voldoet aan de PGS 15 richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gebouwd is volgens de nieuwste NEN-EN-14470-1 normering voor brandwerende veiligheidskasten. In dit artikel leggen we uit waarom. Chemiekast Een chemiekast wordt gebruikt voor de opslag van chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld universiteiten, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Het gaat vaak om laboratoria en werkomgevingen waar een veiligheidskast (bij)geplaatst moet worden om chemicaliën of biologische monsters op te slaan. Daarom kunnen onze kasten probleemloos in vrijwel iedere ruimte geplaatst worden en zijn ze beschikbaar in verschillende formaten zodat ze praktisch gepositioneerd kunnen worden. Een mooi praktijkvoorbeeld is de chemiekast die onder een laminaire flowkast geplaatst wordt voor efficiënt ruimtegebruik. Maar aan welke eisen moet een chemiekast voldoen? Gelukkig zijn er twee duidelijke richtlijnen/normeringen die ons exact vertellen waar jouw chemiekast aan moet voldoen: PGS 15 en NEN-EN-14470-1. PGS 15 kast PGS 15 is de richtlijn voor de opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuvriendelijkheid en richt zich speciaal op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. 'Werken met' slaat hierbij op zowel het produceren als het transporteren, opslaan of gebruiken van deze stoffen. De richtlijn maakt voor het bepalen van de eisen bijvoorbeeld onderscheid tussen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die gebruikt worden om zo te komen tot een 'aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu'. De volledige richtlijn vind je hiernaast. NEN-EN-14470-1 voor brandwerende veiligheidskasten Brandwerende veiligheidskasten die na 1 januari 2006 in gebruik genomen worden moeten voldoen aan de NEN-EN-14470-1 norm voor brandveiligheidsopslagkasten. Deze norm vervangt de oude NEN 2678 normering omdat de testresultaten uit de verschillende brandkamers in Europa van elkaar verschilden. Door de nieuwe norm kunnen alle tests op dezelfde manier uitgevoerd worden en weet je als koper dus zeker wat je in huis haalt. Beste veiligheidskast kiezen Wat is de beste veiligheidskast is? Op deze vraag kunnen wij pas antwoord geven als wij uw situatie kennen. Te beginnen met de brandwerendheid van de kast, hoe lang moet de veiligheidskast het vol kunnen houden? In de praktijk is er weinig verschil tussen de kosten voor een 60 minuten en een 90 minuten brandwerende kast, daarom heeft Laser2000 ervoor gekozen het hoogste niveau (90 minuten brandwerend) in haar programma op te nemen. Er zijn daarnaast verschillende opties waarmee een veiligheidskast uit te rusten is. Lekbakken voor stoffenscheiding zijn bijvoorbeeld een noodzakelijke praktische voorziening als je werkt met gevaarlijke stoffen die niet met elkaar in contact mogen komen. Eenzelfde optie is beschikbaar voor het afzuigen van schadelijke gassen (EM-33) in de vorm van een afzuigmodule met verschillende filter mogelijkheden. Beide zijn te installeren in alle veiligheidskasten. Lab Companion fabriceert een compleet programma aan veiligheidskasten voor laboratoria en andere omgevingen waarin met gevaarlijke stoffen gewerkt worden. Hoewel wij ons in dit artikel richten op de brandwerende veiligheidskasten willen we graag benadrukken dat Laser 2000 in staat is om ook andere veiligheidskasten, zoals afsluitbare kasten voor corrosieve stoffen en zuurstof/vochtvrije handschoenkasten. Chemiekast kopen en installeren Waarschijnlijk heb je na het lezen van onze artikelen en de beschikbare productinformatie nog een heel aantal vragen. Hoe wordt de kast geleverd en geïnstalleerd bijvoorbeeld? En is deze te gebruiken in combinatie met andere laboratorium producten? Laser 2000 informeert je graag compleet en beantwoordt eventuele vragen met plezier. Neem contact op met onze specialist Svante van der Rijst via de website of +31-297-266191. Svante helpt je graag verder.


Behandeling binnen de langdurige gehandicaptenzorg: elf zorgpartijen stellen beschrijving vast


Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.