Doorgaan naar hoofdcontent

Campagneweek Zorg voor Energie 2023: Doe mee!

Campagneweek Zorg voor Energie 2023: Doe mee!

Lees verder »
Bijwerkingen van kruidenproducten met fyto-oestrogene werking

Hoewel producten met een fyto-oestrogene werking veel worden gebruikt, blijven de bijwerkingen vaak onderbelicht. Omdat deze producten zonder recept te krijgen zijn, hebben gebruik...

Lees verder »
Week tegen Eenzaamheid

Week tegen Eenzaamheid E. Daniel do, 08/17/2023 - 16:44 Labels Kwetsbare ouderen Apothekers kunnen tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober gebruikmaken van het 'Kom erbij-pakket'. Dit pakket bevat materialen zoals gesprekstarters

Lees verder »
ECDC classifies XBB.1.5-like lineages with the amino acid change F456L as variants of interest following an increase in SARS-CoV-2 transmission in EU/EEA countries and abroad

In 2023, after several months of very low rates of infection, coronavirus disease 2019 (COVID-19) transmission has started to increase in some EU/EEA countries.

Lees verder »
Boekhoudersmentaliteit kost duizenden levensjaren

Lees verder »
Kans op werk daalt door lange ggz-wachtlijsten

De gevolgen van de wachttijden in de ggz zijn groot en ingrijpend voor de levens van de mensen om wie het gaat. Ook voor iemands kans op werk of op de...

Lees verder »
Over machinecommunicatie en artificial i...

De Electronics...

Lees verder »
Inschrijving geopend voor het 12e landelijke PsyQ ADHD Congres

Op vrijdag 6 oktober 2023 vindt weer het jaarlijkse landelijke PsyQ ADHD Congres plaats in Amersfoort voor (zorg)professionals die met ADHD te maken hebben. Het thema van dit jaar is: 'ADHD als systeemziekte: Hypermobiliteit, Hart en Hormonen'. Lees verder

Lees verder »
Kabinet is gevallen: wat betekent dat voor de zorg?

Lees verder »
PRT dagbehandeling voor kinderen met autisme of taalontwikkelingsachterstand

Kinderen met autisme of een ontwikkelingsstoornis leren op een andere manier. Daardoor gaat ook hun taalontwikkeling niet vanzelf. Onze PRT-dagbehandeling is speciaal voor deze kinderen van 4 tot en met 7 jaar. lees meer

Lees verder »
Rechter geeft ggz-aanbieders gelijk: inkoopbeleid CZ uitgesteld

Zeven ggz-aanbieders die naar de rechter stapten uit onvrede met het Wlz-inkoopbeleid van zorgkantoor CZ, hebben gelijk gekregen. De rechtbank Den Haag oordeelde dat de zorgaanbieders tot 1 januari 2025 behandelingen en eerstelijnszorg onder de Zvw mogen blijven declareren. Ook gaat er een streep do

Lees verder »
Veni-beurs voor onderzoek naar ablatie in MRI-scanner

In augustus is de talentvolle Maastrichtse onderzoeker Ron Holtackers bekroond met een individuele Veni-beurs ter waarde van €280.000 voor zijn bijdrage aan het innovatieve onderzoek naar ablatietherapie in een MRI-scanner. Een MRI-scanner biedt gedetailleerdere beeldvorming van het hart dan traditi

Lees verder »
Honderden soorten psychotherapie? Welnee

In NRC reageert Willem van der Does op het artikel van Pim Cuijpers, die stelt dat er te veel nieuwe psychotherapieën ontstaan. Van der Does betoogt dat het helemaal niet gaat om nieuwe therapieën naar om kleine technische aanpassingen van wat al beschikbaar was.

Lees verder »
'Corona zit nog dagelijks in mijn hoofd' (slot)

Verpleegkundige in de wijk Talitha blijft na de coronajaren last houden van een schuldgevoel. Heeft ze in die periode mogelijk kwetsbare ouderen besmet en zijn sommigen...

Lees verder »
'Psycholoog en pedagoog straks sterkere BIG-beroepen'

In De Psycholoog leggen Francien Engelhard en Helen Bakker uit waarom er een nieuwe beroepenstructuur komt en hoe zij de toekomst voor zich zien.

Lees verder »
Tot 1 september vroegboekkorting Dag van de Psychotherapie

Deze zomer kunt u als 'early bird' inschrijven. NVP-leden krijgen daarbovenop nog 100 euro extra korting!

Lees verder »
NZa voorspelt onvoldoende budget in langdurige zorg in 2023

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa een prognose gemaakt (de 'Julibrief benutting budgettair kader Wlz 2023') over het budget van de langdurige zorg in 2023. De NZa gaf […]

Lees verder »
Transformatie van Gewichtsbeheerzorg via Digitale Platforms

Het landschap van de gezondheidszorg evolueert snel, en een gebied dat aanzienlijke innovatie doormaakt, is gewichtsbeheer. In Engeland heeft het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een effectieve aanpak geïntroduceerd om de uitdagingen van obesitas aan te pakken en gespecialise

Lees verder »
Onderzoek naar gebruik valproaat door vaders

Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC onderzoekt gegevens over kinderen van wie de vaders in de drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten. Dit is mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. Nederland is vertegenwoordigd in dit comité, dat onderdeel is van het Europees medicijnagentschap EM

Lees verder »
EBP: Slapen patiënten beter met verzwaringsdeken?

Verpleegkundigen uit het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zochten uit of een verzwaringsdeken het slaappatroon van patiënten met psychosociale problematiek kan verbeteren.

Lees verder »
Human medicines European public assessment report (EPAR): Aubagio, teriflunomide, Multiple Sclerosis, Date of authorisation: 26/08/2013, Revision: 25, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Aubagio, teriflunomide, Multiple Sclerosis, Date of authorisation: 26/08/2013, Revision: 25, Status: Authorised

Lees verder »
Traditional Medicine Summit - Towards health and well-being for all

Lees verder »
Inspectie pleit voor meer samenwerking in ggz én meer veiligheid

Kleine en middelgrote ggz-aanbieders kunnen een grotere rol spelen bij het verlichten van de druk op de ggz, bijvoorbeeld door officiële samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote ggz-instellingen. Ook zouden ze vaker betrokken moeten zijn bij regionale overleggen om de toegankelijkheid tot de ggz

Lees verder »
Onderhoud SBV-Z productieomgeving dinsdag 22 augustus 2023 9:00

Op dinsdag 22 augustus 2023 vindt er tussen 9:00 uur en 14:00 uur onderhoud plaats op de SBV-Z productieomgeving. Impact Gedurende het onderhoud kunnen er enkele korte onderbrekingen optreden tijdens het opvragen van gegevens uit SBV-Z. Mocht u tijdens de korte onderbrekingen geen verbinding kunn

Lees verder »
Meerjarenplan 2023-2027 vastgesteld door de raad

De gemeenteraad heeft op 29 juni het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 vastgesteld. Dit plan is de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. In het plan staat het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddie

Lees verder »
Hulp voor cliënt en patiënt bij digitale zorg

Voor zorgverleners en patiënten kan het best een grote stap zijn om iets nieuws te implementeren, of af te wijken van wat zij gewend zijn. De ervaring leert dat bij digitale transformaties, weerstand kan ontstaan door onzekerheid. Want hebben mensen de vaardigheden wel om deze middelen toe te passen

Lees verder »
Emiel Verdaasdonk, JBZ: 'Goed onderzoek vergt goede apparatuur'

Een zorgpad kun je niet zomaar aanpassen. Dat vraagt om gedegen onderzoek, waar je ook patiënten bij nodig hebt: zoals bij het invoeren van telemonitoring. Emiel Verdaasdonk, darmchirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is rondom dit onderwerp bezig met een wetenschappelijk onderzoek: MEDAL-C. "Het g

Lees verder »
Ipse de Bruggen

Lees verder »
Ipse de Bruggen - Dagbesteding Monster & Naaldwijk

Lees verder »
Jongeren in de VS winnen klimaatzaak

De Amerikaanse staat Montana schendt de rechten van jongeren op een gezonde en duurzame leefomgeving, oordeelde de rechter.

Lees verder »
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief