Doorgaan naar hoofdcontent

Adviesraad Sociaal Domein Geertruidenberg zoekt nieuwe leden

Adviesraad Sociaal Domein Geertruidenberg zoekt nieuwe leden
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door de gemeente Geertruidenberg. Ze brengt aan het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, advies uit over vraagstukken binnen het hele sociale domein en wil zo spreekbuis zijn van en voor alle inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over leven met een beperking of ziekte. Alle thema's die hiermee te maken hebben binnen de Jeugdwet, Wmo of de Participatiewet en andere uitdagende toekomstige thema's binnen het sociaal domein zijn onderwerp van aandacht. Bij besluiten over beleid op het gebied van het sociaal domein vraagt de gemeente vooraf advies aan de ASD. Ook informeert de gemeente de ASD over (nieuwe) ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Profiel kandidaten: Woonachtig in de gemeente Geertruidenberg Affiniteit met het Sociale Domein in het algemeen Zich in kan leven in de belangen van inwoners, en voldoende afstand kan nemen van evt. persoonlijke belangen het lidmaatschap van de ASD is niet verenigbaar met kandidaten met een functie waarmee een mogelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen taken van de adviesraad en taken van die functie (zoals lid gemeenteraad, of werknemer van de gemeente Geertruidenberg). Ervaringen van huidige leden Uit eigen ervaring weet ik tegen welke muren je kunt oplopen als je niet op een normale manier kunt meedraaien in de maatschappij. Dat mooie teksten op papier niet altijd aansluiten bij de praktijk buiten het gemeentehuis. Voor die mensen die te maken hebben met de praktijk van o.a. regelgeving, wil ik me inzetten om vanuit de praktijk die regelgeving te toetsen en aanpassen daar waar mogelijk. Meedenken over een echt sociaal maatschappelijk opererende overheid; Beteugeling van bureaucratie en onnodige regelgeving, die een normaal functioneren van de maatschappij belemmeren (denk aan enkele privacyregels); Werken aan heldere regels, die ook gemakkelijk uit te voeren zijn en te begrijpen zijn; Voorkomen van verspilling. Vrijwilligers zijn een onmisbaar onderdeel van onze maatschappij. Ik wil naast mijn reguliere werkzaamheden binnen het sociaal domein ook graag als vrijwilliger mijn steentje bijdragen en van betekenis zijn. Het heeft mijn blik verbreed en ik vind het een uitdaging om kritisch mee te denken met de wijze waarop mooie visiestukken echt van betekenis kunnen zijn voor het dagelijks leven van iedereen. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Heb jij affiniteit met het sociaal domein en ben je een bruggenbouwer? Schroom dan niet en meld je aan. Bij vragen/opmerkingen en of aanmelding laat een bericht achter op [email protected] waarna wij contact met u opnemen.
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.