Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november 23, 2021 tonen

Kort economisch nieuws van 23 november 2...

  Kort economisch nieuws van 23 november 2... Het RIVM meldt ... Thuis oncologische nazorg geven is van grote waarde voor de patiënt Allerzorg tekent jeugdhulpcontract met de gemeenten Urk en Noordoostpolder Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Uitgangspunten corona-testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geactualiseerd

  Uitgangspunten corona-testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geactualiseerd Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers zijn de uitgangspunten voor het testbeleid geactualiseerd. Meer informatie kun je vinden op de… Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen Beter in je vel met het Steunpunt Coronazorgen Ben je lichamelijk en mentaal helemaal uitgeput door de extreem hoge... Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Werken bij Leger des Heils

  Werken bij Leger des Heils Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg 23 november 2021 - Bekijk hier de video Aanschrijvingsbrief ontvangen over de Wtza? 23-11-2021 | 15:11 Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

De spiegel - Week van de Reflectie

  De spiegel - Week van de Reflectie Pilot ouderschapsgesprekken: Interview met casemanager Janneke van Gijn Toegang tot langdurige zorg; wat verwachten we van zorgkantoren? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft handvatten gepubliceerd voor zorgkantoren om invulling te geven aan hun uitvoering van de zorgplicht. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vooral gezien de oplopende personeelstekorten en de vergrijzing is het belangrijk dat zorgkantoren... Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Human medicines European public assessment report (EPAR): Abiraterone Krka , abiraterone acetate, Prostatic Neoplasms...

  Human medicines European public assessment report (EPAR): Abiraterone Krka , abiraterone acetate, Prostatic Neoplasms, Date of authorisation: 24/06/2021, Status: Authorised Human medicines European public assessment report (EPAR): Abiraterone Krka , abiraterone acetate, Prostatic Neoplasms, Date of authorisation: 24/06/2021, Status: Authorised 2011-2020: More than 40% decrease in sales of antimicrobials for use in animals, CVMP, 23/11/2021 The  annual report on the European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption published by EMA shows that European countries have... I-strategie Rijk leidt tot concept informatieplan VWS In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de ambities van de Rijksoverheid op het vlak van digitalisering beschreven. Het gedachtengoed van IZO over het netwerkmodel sluit goed aan op deze ambities. De I-strategie verscheen in september en is o

Werkgroepbijeenkomst klimaat PLOT - 20 o...

  Werkgroepbijeenkomst klimaat PLOT - 20 o... Na ruim 1,5 jaar is de... In times of #COVID19, don't forget about antimicrobial resistance! | #EAAD 2021 Digitaal platform voor geestelijke gezondheid ontstaat uit computerspel Door haar vaardigheden als social designer in een digitale omgeving te gebruiken, creëerde Bianca Carague tijdens corona vanuit een computerspel een platform waar verschillende geestelijke zorgverleners hun cliënten digitaal kunnen ontvangen. Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Zweeds AI-voorspelmodel voor COVID-19 opnames

  Zweeds AI-voorspelmodel voor COVID-19 opnames Een belangrijk hulpmiddel om de ziekenhuisbezetting tijdens de corona pandemie te kunnen managen is het tijdig voorspellen van het aantal te verwachten COVID-19 opnames. In Zweden ontwikkelden Ericsson, provider Telia en het universiteitsziekenhuis van Göteborg een AI-voorspelmodel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ziekenhuisdata, locatiegegevens van smartphones en PCR-testresultaten. Het... STOP Resistant Gonorrhoea! Tweede Kamer wil publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

  Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie Tweeëntwintig samenwerkende organisaties tekenden in mei het Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn. Hiermee is de beweging in gang gezet naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm is. Elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en samen optrekken. Elk vanuit de eigen […] The post Gezondheid in... Nivel-onderzoek naar de personeelscapaciteit in de gehandicaptensector Jandino Asporaat over mentale gezondheid Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief .  

Vanstreek Festival 2021

  Vanstreek Festival 2021 Drenthe omarmt Welzijn op Recept: vier gemeenten zijn gestart De behoefte aan de werkwijze Welzijn op Recept in Drenthe groeit. In vier Drentse gemeenten is al gestart met het concept. Proscoop is in twee gemeenten betrokken bij de implementatie. Uit interviews met welzijnsmedewerkers en beleidsambtenaren van het sociaal domein blijkt dat ook andere gemeenten de werkwijze van Welzijn op Recept omarmen. Afgelopen zomer heeft […] The post Drenthe... Genderongelijkheid in de zorg Maakt het uit of er een vrouw of man in of achter de tandartsstoel zit? In de geneeskunde uiteraard wel bij bepaalde aandoeningen, maar bij meer algemene klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid of rugpijn zou het niet moeten uitmaken. Actueel zorgnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief

GROZ Utrecht: organiseren gezondheid begint in eigen buurt

  GROZ Utrecht: organiseren gezondheid begint in eigen buurt GROZ draait zorg letterlijk om: de G van gezondheid staat voorop, niet meer de Z van ziekte. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Utrecht een stimuleringssubsidie toegekend om gezamenlijk verder te bouwen aan een gezonde regio met vitale bewoners. GROZUtrecht is daartoe gestart met een leerregio-programma in de wijken Utrecht Oost, Kanaleneiland en de gemeente... Wil je bijdragen aan de knelpuntenanalyse 'Slikproblemen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die langdurige zorg ontvangen'? Namens SKILZ vraagt Verenso specialisten ouderengeneeskunde om aan te geven welke knelpunten zij ervaren rondom slikproblemen bij hun doelgroep(en). "Er is wel iets aan de hand, maar ik wil niet vertellen wat!" Actueel zorgnieuws in jouw mai

MIND: bied ook jeugd de kans op langdurige ggz

  MIND: bied ook jeugd de kans op langdurige ggz 23 november 2021 – Sinds 2020 kunnen volwassenen die zeer intensieve, nabije geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, zich aanmelden voor een indicatie om langdurig deze zorg te krijgen. Zij kunnen zogezegd, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook jeugd met de noodzaak van intensieve, nabije zorg vanwege psychische problemen zou deze toegang krijgen. Dit zou... Lees... Analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de Jeugdzorg 23 november 2021 – Het Verwey-Jonker Instituut deed op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van onder andere de  bevindingen van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg. Jeugdigen moeten veilig... Lees verder... Het... Thu

Wetsvoorstellen bredere inzet coronatoegangsbewijs en 2G naar Tweede Kamer

  Wetsvoorstellen bredere inzet coronatoegangsbewijs en 2G naar Tweede Kamer Het kabinet heeft vandaag drie wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om  - als het huidige hoge aantal besmettingen is teruggedrongen - passende maatregelen te kunnen nemen om de nieuwe stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames te kunnen vertragen en zo de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open te houden. Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer... Gemeente Vlissingen stelt vacature(s) open Gemeente Vlissingen stelt de volgende vacatures en stageplaats open: Hospitality expert (bode) Klantondersteuner Inburgering Beleidsmedewerker financiën Financieel adviseur Casusregisseur Wmo en Jeugd Stageplaats Publiekszaken Zie de pagina Vacatures voor de sollicitatieprocedure en... Denk mee over Wmo- en leerlingenvervoer Niet iedereen is in staat om zel