Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ouderen nauwelijks geld overhouden
Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat ouderen nauwelijks geld overhouden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de uitzending van De Monitor over ICT in de zorg
Minister Bruins beantwoord vragen over de uitzending van De Monitor over ICT in de zorg.
Lees verder

Kamerbrief over Stand van zaken veranderproces secretariaat Gezondheidsraad
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Stand van zaken veranderproces secretariaat Gezondheidsraad.
Lees verder

Kamerbrief over concept Algemene Maatregel van Bestuur acute zorg
Minister Bruins  informeert de Tweede Kamer over de AMvB acute zorg.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op Barometer Nederlandse Gezondheidszorg
Minister De Jonge stuurt een reactie op de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019 van Ernst & Young.
Lees verder

Kamerbrief over eindrapportage Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen
Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen.
Lees verder

Kamerbrief over toegankelijkheid acute zorg
Minister Bruins meldt de uitkomsten van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de toegankelijkheid van de zorg op de spoedeisende hulp en de ambulancezorg.
Lees verder

Kamerbrief over Appreciatie gewijzigde moties ME/CVS
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de gewijzigde moties ME/CVS.
Lees verder

Kamerbrief CPB-onderzoek vrijwillig eigen risico
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het CPB-onderzoek over vrijwillig eigen risico
Lees verder