Doorgaan naar hoofdcontent

Rijksoverheid: Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte nemen deel aan 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) die van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 september in New York wordt gehouden. De Koning leidt de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden en houdt dinsdag 24 september een toespraak tijdens het algemeen debat (general debate) van de AVVN. In 2015 sprak de Koning de VN ook toe tijdens de 70e Algemene Vergadering.
Lees verder

Maatschappelijke diensttijd februari 2020 officieel van start
Sinds de zomer van 2018 zijn door heel Nederland 75 MDT-projecten (maatschappelijke diensttijd) gestart waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal kaders geschetst om de maatschappelijke diensttijd zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren en organisaties.
Lees verder

Kabinet investeert in toekomstbestendige zorg
Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt extra geld uitgetrokken. Het kabinet realiseert zich daarbij dat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio's en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.
Lees verder

Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een 'tussenjaar'
Vandaag hebben 11 gemeenten bericht gekregen dat zij mogen starten met hun MDT-project. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Dat is de tegenhanger van de maatschappelijke diensttijd van onze Zuiderburen.
Lees verder

Oproep Bruins aan landen tijdens VN-top: strijd mee tegen te hoge medicijnprijzen
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft landen wereldwijd opgeroepen mee te doen aan het International Horizon Scanning Initiative. Hij deed deze oproep tijdens een top van de Verenigde Naties (VN) in New York. Het mede door Nederland geïnitieerde samenwerkingsverband gaat volgende maand officieel van start en is bedoeld om medicijnen betaalbaar te houden. Door vroegtijdig te kijken welke nieuwe medicijnen eraan komen en hoe effectief die naar verwachting zullen zijn, kunnen landen met deze kennis samen en ook op nationaal niveau tijdig anticiperen op deze medicijnen. Het doel is om deze medicijnen snel toegankelijk te maken tegen een aanvaardbare prijs. Zo kunnen bijvoorbeeld ook prijsonderhandelingen – eventueel door landen samen – gestart worden en forse besparingen worden gehaald.
Lees verder

Blokhuis: Jongens krijgen ook vaccin tegen HPV-kanker
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft besloten dat het vaccin tegen het HPV-virus ook beschikbaar wordt voor jongens. Vanaf 2021 wordt de uitbreiding opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Jaarlijks krijgen ongeveer 1000 vrouwen en 500 mannen kanker door het virus. Het vaccin beschermt hiertegen.
Lees verder

Benoeming directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS
Drs. E.B.K. (Ernst) van Koesveld wordt directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.
Lees verder