Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'Jaarlijks 220 doden door het slikken van zware pijnstillers'
Minister Bruins meldt de Tweede Kamer dat de vragen over het bericht 'Jaarlijks 220 doden door het slikken van zware pijnstillers' niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord kunnen worden.
Lees verder

Kamerbrief over analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport
Minister Bruins meldt de resultaten van de analyse van de aanvragen van gemeenten voor de Specifieke Uitkering Stimulering Sport.
Lees verder

Aanbieding rapport over overgang thuis verpleeghuis
Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Van thuis naar het verpleeghuis'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over lager vaststellen van maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt Kamervragen over het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over rol transferverpleegkundigen en transferbureaus in persoonsgerichte zorg
Minister De Jonge meldt dat hij de beantwoording van Kamervragen uitstelt. De vragen gaan over de rol van transferverpleegkundigen en -bureaus in persoonsgerichte zorg.
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat de Coöperatie Laatste Wil een handleiding online heeft gezet waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen
Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben de vragen te beantwoorden over het bericht dat de Coöperatie Laatste Wil een handleiding online heeft gezet waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen.
Lees verder

Kamerbrief over handelwijze ministerie van VWS beleid oorlogsgetroffenen
Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over een klacht van het Indisch Platform 2.0 over de handelwijze van het ministerie van VWS t.a.v. de Indische gemeenschap en voortgang van het beleid inzake oorlogsgetroffenen.
Lees verder

Kamerbrief over backpayregeling
Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Backpayregeling
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage oorlogsgetroffenen
Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleid op het terrein van oorlogsgetroffenen en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Lees verder