Doorgaan naar hoofdcontent

Meer datalekken gemeld, vooral in de zorg

Meer datalekken gemeld, vooral in de zorg
Ongeveer zestig keer per dag krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens een melding dat persoonlijke gegevens zijn uitgelekt. In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de privacywaakhond bijna 12.000 meldingen, 34 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. De meeste meldingen komen van de zorgsector.
Lees verder

Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg. Juist deze onderwerpen zijn van enorm belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland. Precies bij deze onderwerpen ziet Ieder(in) meer aandacht voor...
Lees verder

Wereld Alzheimer Dag in Nederland in het teken van Samen Bewegen
Zaterdag 21 september is het voor de 26ste keer Wereld Alzheimer Dag. Een dag die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het leven is geroepen om aandacht te besteden aan de verschillende vormen van dementie. In Nederland organiseren de verschillende afdelingen van Alzheimer Nederland diverse activiteiten die in het teken van het thema van dit jaar staan: Samen Bewegen.
Lees verder

Diagnose dementie lang niet altijd gedeeld
Mensen met dementie komen er lang niet altijd niet voor uit dat ze lijden aan de kwaal. Dat blijkt uit een schriftelijke enquête onder 70.000 mensen in 155 landen waaronder Nederland. Deze werd gehouden onder leiding van de internationale koepelorganisatie Alzheimer's Disease International (ADI). Niet alleen patiënten, maar ook hulpverleners en een breder publiek namen deel.
Lees verder

Minister niet tevreden met concessies medicijnmaker Leadiant
Medicijnfabrikant Leadiant blijft in gebreke, vindt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. De maker van een middel tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX wil de minister in vertrouwen uitleggen waarom dat zo duur moet zijn, maar daar past Bruins voor. Hij blijft eisen dat het bedrijf transparant is over de prijs.
Lees verder

RIVM: 'Weeg kosteneffectiviteit mee bij keuze voor implantaten'
Het kost vaak veel geld om nieuwe medische hulpmiddelen, zoals implantaten, te ontwikkelen. Informatie over hoe de kosten zich verhouden tot de mate waarin ze de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, is daarom van belang. Verzekeraars, artsen en instanties die beoordelen of een implantaat wordt vergoed, besteden echter weinig aandacht aan de kosteneffectiviteit van...
Lees verder

Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering
Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.
Lees verder

Verplicht fysiek consult op de poli vervalt per 2020
Het verplichte face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt per 1 januari 2020 uit de regels voor de medisch-specialistische zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt dat deze regel niet meer aansluit bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist steeds meer op het leveren van zorg dichtbij de patiënt als dat in diens belang is. Nu leidt de...
Lees verder

Zorg bij psoriasis en eczeem nader onderzocht in Zinnige Zorg-project
De zorg voor mensen met eczeem en psoriasis biedt goede mogelijkheden voor verbetering. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport 'Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid' van Zorginstituut Nederland. Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut deze twee zorgtrajecten geselecteerd voor nader onderzoek. Dit meldt Zorginstituut Nederland.
Lees verder

Lachgas aan banden in verschillende gemeenten in Oost-Nederland
Verschillende gemeenten in Oost-Nederland willen het gebruik van lachgas aan banden leggen. Er zijn klachten over overlast en rommel op straat en daarnaast kan lachgas in combinatie met alcohol leiden tot agressie. Gemeente Apeldoorn wil gebruikers van lachgas gaan beboeten, andere gemeenten willen eerst zien of deze aanpak werkt. Ook zijn er gemeenten die wachten op advies van bijvoorbeeld de...
Lees verder