Doorgaan naar hoofdcontent

Maagkanker opgespoord door elektronische neus

ZORGKRANT
Maagkanker opgespoord door elektronische neus
De bacterie Helicobacter pylori is een vervelend micro-organisme
Lees verder

IC-patiënten succesvol van beademing
In Nederland verblijven acuut zieke patiënten op een Intensive Care zolang zij kunstmatig beademd worden
Lees verder

Minder alleen wonende ouderen
Het aantal mensen dat in Nederland alleen woont, neemt al sinds de jaren zeventig toe
Lees verder

Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal stap dichterbij
Dovenschap is blij dat het voorstel voor wettelijke erkenning als officiële taal eindelijk op de agenda van de Tweede Kamer komt
Lees verder

Voornaamste bron van ESBL-besmetting is de mens zelf
Lang werd gedacht dat de veehouderij en het niet goed verhitten van vlees de grootste bron van deze bacterie waren
Lees verder

Stijgende lijn in het gebruik van weesgeneesmiddelen
Een weesgeneesmiddel is een geneesmiddel voor een ernstige, zeldzame ziekte
Lees verder

Het project Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare krijgt subsidie
De musici maken op de patiëntenkamers muziek 'op maat' in interactie met patiënten
Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens kraakt argumentatie zorgverzekeraars
Ouders informeren over tandartsbezoek is toegestaan
Lees verder

Beperk schijnkeuze en blijf risicoverevening verbeteren
NZa publiceert monitor zorgverzekeringen
Lees verder

Extra hulp van gemeenten voor laaggeletterden
Gemeenten intensiveren de hulp aan laaggeletterden omdat iedereen mee moet kunnen doen!
Lees verder