Doorgaan naar hoofdcontent

Doet u ook mee met de Singelloop op 6 oktober?

VERENSO
Doet u ook mee met de Singelloop op 6 oktober?
Op zondag 6 oktober 2019 komen artsen van My-doc, Me-doc & VASON samen in beweging voor de ouderengeneeskunde! Basisartsen, aios, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen zetten gedurende 5 of 10 km hun beste beentje voor tijdens de oudste strat ...
Lees verder

Richtlijnmethode Verenso herzien
De richtlijnmethode van Verenso is herzien, dit in afstemming met de Verenso Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO). De richtlijnmethode geeft een beschrijving van het ontwikkelproces van Verenso-richtlijnen. Een herziening van deze methode was nodig ...
Lees verder

Resultaten puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in het verpleeghuis
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2018 een landelijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van resistente bacteriën in verpleeghuizen. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen van de resistente darmba ...
Lees verder