Doorgaan naar hoofdcontent

Transformatiegelden nog slechts marginaal benut

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT
Transformatiegelden nog slechts marginaal benut
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken slechts beperkt gebruik van de beschikbare gelden om het verplaatsen, voorkomen en vervangen van ziekenhuiszorg te financieren. Dat blijkt uit de Monitor transformatiegelden medisch-specialistische zorg 2019 van de NZa. Wij roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om de oorzaken hiervan te onderzoeken en te bekijken hoe de beschikbare transformatiegelden wel besteed kunnen worden. Wij gaan de komende tijd intensiever toe zien op de afspraken die de verschillende partijen maken in het kader van de transformatiegelden. En daarbij ook op de transformatiebeweging in zijn geheel. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven aan dat zij wel afspraken maken in het kader van de juiste zorg op de juiste plek maar dat ze hier niet altijd de transformatiegelden voor inzetten.
Lees verder

Waarschuwingen voor zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparant zorginkoopproces
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.
Lees verder