donderdag 11 juli 2019

Start Horizontaal Toezicht in de GGZ

Start Horizontaal Toezicht in de GGZ
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het landelijk raamwerk 'Horizontaal Toezicht in de GGZ' ontwikkeld. GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars zetten hiermee samen in op minder administratieve lasten en een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid van de...
Lees verder

Schrap- en verbeteragenda Mondzorg
Tandartsen, zorgverzekeraars, toezichthouders, het ministerie van VWS en andere belanghebbenden in de mondzorg gaan samen het komende jaar negen regels schrappen of verbeteren. Ze doen dat om de tijd die tandartsen kwijt zijn aan administratie te verminderen, zodat er meer ruimte overblijft voor de...
Lees verder