Doorgaan naar hoofdcontent

Psychiatrie: Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars
achtergrond Ondanks veelbelovende onderzoeksresultaten wordt samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nog niet breed toegepast. Bovendien is weinig bekend over het gebruik van routine...
Lees verder

Lithiumadditie bij monoamine-oxidaseremmers bij therapieresistente depressie: casusbeschrijvingen en literatuuroverzicht
SAMENVATTING Drie patiënten met een therapieresistente depressie werden behandeld met een monoamineoxidase(mao)-remmer en kregen daaraan lithium toegevoegd in de hoop hiermee verder herstel te...
Lees verder

Empirische subtypering van depressie op basis van biologische gegevens: een systematische review
Lees verder

De veerkrachtige psychiater
Lees verder