donderdag 11 juli 2019

Proefschrift: ‘Evaluatie Populatie Management schiet tekort’

ZORGVISIE
Proefschrift: 'Evaluatie Populatie Management schiet tekort'
De evaluatie van Populatie Management schiet op diverse punten tekort. Dit schrijft Roy Hendrikx in zijn proefschrift Measuring Populations. Nog lang niet alle onderdelen worden volgens hem geëvalueerd op effectiviteit.
Lees verder

IGJ pleit voor verbinding tussen ggz en gehandicaptenzorg
De ggz en gehandicaptenzorg moeten nauwere verbinding zoeken om de groeiende groep cliënten met een licht verstandelijke beperking én psychiatrische problemen te bedienen. Nu dreigt deze groep door schotten in de financiering en een gebrek aan passende behandelplekken tussen wal en schip te vallen.
Lees verder

Binnen budget zonder urenregistratie of eigen bijdrage Wmo
De gemeente Oss kent 92.000 inwoners. Zo'n 14.000 mensen wonen in wijk De Ruwaard, waar het Wmo-budget van 1,5 miljoen euro al drie jaar niet wordt overschreden. Urenregistraties zijn afgeschaft, net als de eigen bijdrage.
Lees verder

Inkoop innovatieve geneesmiddelen: 'Maak onderhandelingen over prijzen minder conventioneel'
De onderhandelingen over prijzen van innovatieve geneesmiddelen mogen minder conventioneel worden. Dat zou de effectiviteit van de inkoop van deze medicijnen effectiever maken. Dat blijkt uit een onderzoek van SiRM en Common Eye, in opdracht van het ministerie van VWS.
Lees verder

'Roadmap stimuleert zorgvuldig invoeringstraject Wet Zorg en Dwang'
Om het veld te helpen bij de implementatie van de Wet Zorg en Dwang heeft minister de Jonge een roadmap opgesteld voor het overgangsjaar. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is positief: 'Het toezicht op de wet is goed opgebouwd en geeft in het overgangsjaar ruimte te leren om het goed te doen. De ondersteunende maatregelen creëren rust en nemen zorgen weg uit de praktijk'.
Lees verder

Ikazia-directeur: 'Op lange termijn houden we dit niet vol'
Patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, kunnen dit jaar niet meer terecht bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Ziekenhuis-directeur Rob Kievit legt uit hoe het zover heeft kunnen komen en wat andere ziekenhuizen hiervan kunnen leren.
Lees verder

Beperking winstuitkering zet rem op innovatie
De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg wordt niet verruimd, zo liet het ministerie van VWS deze week weten. Dat zou wel eens een rem kunnen zetten op innovatie en 'zorg op de juiste plek' in de weg kunnen staan. Dat blijkt uit een analyse van SiRM en Finance Ideas, gemaakt in opdracht van het ministerie.
Lees verder