Doorgaan naar hoofdcontent

NVZ: Tweede Kamer stemt in met wijziging van WGP

Tweede Kamer stemt in met wijziging van WGP

De Tweede Kamer heeft op 2 juli ingestemd met een wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Als de Eerste Kamer in het najaar ook instemt met de wetswijziging, wordt per 1 april 2020 Duitsland als referentieland vervangen door Noorwegen. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2020 zullen de wettelijke maximumprijzen bij de eerstvolgende herijking - 1 april 2020 - worden aangepast.
 

Lees verder

Hoeveel physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn in de toekomst nodig?

Om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor de beroepsgroepen physician assistants (PA's) en verpleegkundig specialisten (VS'en) wil het Capaciteitsorgaan graag weten hoeveel er in de toekomst nodig zijn. Daarvoor is een digitale enquête ontwikkeld waarmee een antwoord kan worden verkregen op deze vraag. Namens de NVZ willen wij u vragen deze enquête in te vullen.
 

Lees verder

Het slot moet van transformatiegelden af!
Zorgverzekeraars blijven op het geld zitten dat beschikbaar is om veranderingen in de organisatie van de zorg te stimuleren. Daardoor komen initiatieven om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen te langzaam van de grond. 

 
Lees verder

Lancering nieuwe website NVZ

De NVZ is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe website. Aankomende maandag 8 juli verwachten we deze te kunnen publiceren in de loop van de dag.

Lees verder