Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over aanbieding Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022
Minister Bruins biedt de Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg
Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over de voortgang van het behoud van de zorg in de regio
Minister Bruins laat de Tweede Kamer weten dat hij de Kamervragen niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn over de voortgang van het behoud van de zorg in de regio.
Lees verder

Kamerbrief over 3e schriftelijk verslag EMA
Minister Bruins biedt de 3e schriftelijk verslag EMA aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over Gewasbescherming & Gezondheid Omwonenden Informeren over adviesvraag aan Gezondheidsraad
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico's van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden.
Lees verder

Kamerbrief over toezeggingen tekorten geneesmiddelen
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over toezeggingen tekorten geneesmiddelen.
Lees verder

Commissiebrief over Commisievragen over brief Monitor zorginkoop wijkverpleging
Minister De Jonge biedt de antwoorden op de Kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van de brief over de Monitor contractering wijkverpleging 2019.
Lees verder

Kamerbrief bij de 'Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel'
Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel' aan de Tweede Kamer.
Lees verder