Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over onrust onder BIG geregistreerde verpleegkundigen met een diploma van voor 2012
Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over onrust onder BIG geregistreerde verpleegkundigen met een diploma van voor 2012.
Lees verder

Kamerbrief over ouderinitiatieven
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven. Dit zijn woonvormen opgezet door ouders voor kinderen met een beperking, die recht hebben op ondersteuning op grond van de Wmo2015 (Wmo) en/of zorg op grond van...
Lees verder

Kamerbrief over Wet zorg en dwang
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het overgangsjaar 2020. In deze brief geeft hij aan hoe hij het overgangsjaar wil invullen en samen met de bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) betrokken partijen aan de slag wil gaan om de wet goed te laten landen in de zorg voor mensen...
Lees verder

Kamerbrief over het verzoek om een reactie op het rapport Vrouwen in de knel. Het vervolg
Minister De Jonge reageert op het rapport van de Nationale Ombudsman 'Vrouwen in de knel? Het vervolg'.
Lees verder

Kamerbrief over het risicovereveningsmodel 2020
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de onderzoeken en de aanpassingen die hij per 2020 wil aanbrengen in de risicoverevening.
Lees verder

Kamerbrief over e-health tender 2019
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het toekennen van de middelen uit de derde e-health tender van de Seed capital regeling. Doel van deze tender is e-health innovaties sneller op te schalen, zodat ze onderdeel van het zorgproces worden en de patiƫnt er in heel Nederland gebruik van kan...
Lees verder

Kamerbrief over verspilling van medicijnen
Minister Bruins bericht de Tweede Kamer over een aantal zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen.
Lees verder

Kamerbrief voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten over aanpassingen van de tarief- en prestatie
Minister De Jonge biedt voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten over aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
Lees verder

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten over aanpassingen van de tarief- en prestatie.
Lees verder