dinsdag 9 juli 2019

LSR: Cliëntenorganisaties dringen aan op snelle invoering Wet zorg en dwang

Cliëntenorganisaties dringen aan op snelle invoering Wet zorg en dwang
Acht cliëntenorganisaties, waaronder het LSR, doen een dringend beroep op minister Hugo de Jonge om de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 in te voeren. In een brief aan de minister schrijven ze dat de wet veel beter bij cliënten past dan de huidige Wet Bopz. Beide wetten regelen vrijheidsbeperking van mensen […] Het bericht Cliëntenorganisaties dringen aan op snelle invoering Wet...
Lees verder

Wmcz 2018 vastgesteld door Eerste Kamer
De Wmcz 2018 is een feit. Het wetsvoorstel is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer vastgesteld. Dat betekent dat de wet in 2020 in werking treedt. Na jaren lobbyen ligt er dan een wet die de medezeggenschap cliëntenraden versterkt en de participatie van cliënten verstevigt. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is op 21 mei […] Het bericht Wmcz 2018 vastgesteld door Eerste Kamer verscheen eerst op Het...
Lees verder

Nieuw: LSR-brochure Wmcz 2018
Speciaal voor cliëntenraden heeft het LSR een handzame digitale brochure over de Wmcz 2018 (40 pag.) uitgebracht. Met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad. Met deze brochure heeft u de basis van de […] Het bericht...
Lees verder