Doorgaan naar hoofdcontent

IGJ rapporten: Zorgokee gespecialiseerde groepsbegeleiding in Sint-Oedenrode

Zorgokee gespecialiseerde groepsbegeleiding in Sint-Oedenrode
In april 2018 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de hulp bij Zorgokee. Op verzoek van de inspectie heeft Zorgokee een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan bevatte concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen ge├»mplementeerd zijn.  In april 2019 onderzocht de inspectie of de kwaliteit voldoende is verbeterd ten opzichte van het onderzoek dat de inspectie in april 2018 uitvoerde. Toen voldeed Zorgokee aan 19 van de 30 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.
Lees verder

Samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulp en gemeenten essentieel
Rapportage van een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van het overlijden van een jeugdige door suïcide in een JeugdzorgPlus-instelling in Gelderland.
Lees verder

AMO Actieve opvang Tilburg
In december 2018 en maart 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit in twee delen bij AMO. Het eerste deel van het toezicht vond plaats op de kantoorlocatie. Het tweede deel van het bezoek vond plaats op een van de locaties waar de weekendopvang plaatsvindt. Doel van het toezicht was om te bepalen of AMO verantwoorde jeugdhulp biedt.
Lees verder

Zorgboerderij Reek, Reek
In mei 2019 onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) Zorgboerderij Reek. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij Reek verantwoorde jeugdhulp biedt. Het onderzoek had alleen betrekking op de jeugdhulp.
Lees verder

Avezeer Nieuw- en Sint Joosland
In januari 2018 onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de hulp bij Avezeer. Doel van het onderzoek was om te bepalen of de aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt. Omdat de inspectie bij dit onderzoek een groot aantal tekortkomingen constateerde, is de aanbieder gevraagd om maatregelen te nemen en de inspectie hierover te informeren. In april 2019 heeft de inspectie een hertoets uitgevoerd en daarbij getoetst of de eerder geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten waren opgeheven en Avezeer verantwoorde jeugdhulp biedt. Dit rapport beschrijft de bevindingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van deze hertoets.
Lees verder