Doorgaan naar hoofdcontent

IGJ rapporten: Toezicht op zorgnetwerken: Specialistische verpleging en zorg thuis, in de eigen omgeving is belangrij...

Toezicht op zorgnetwerken: Specialistische verpleging en zorg thuis, in de eigen omgeving is belangrijk voor het kind, en vraagt veel van het netwerk
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het functioneren van de zorgnetwerken rondom kinderen in beeld gebracht. Het gaat om kinderen die zorg thuis, in de eigen omgeving krijgen en waar de specialist in het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de zorg. Vaak zijn er meerdere zorg- en hulpverleners betrokken bij de zorg voor deze kinderen. De inspectie toetste de kwaliteit van de zorg en ook de samenhang en de samenwerking in de zorgnetwerken van deze kinderen.
Lees verder

Zorgboerderij Groot Kootwijk, Barneveld
In maart 2019 voerde de inspectie een hertoets uit bij Zorgboerderij Groot Kootwijk. Bij de hertoets zijn elf verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf opnieuw door de inspectie beoordeeld. Dit zijn de zeven verwachtingen waaraan Zorgboerderij Groot Kootwijk tijdens de eerste toets in juni 2018 niet voldeed en de vier verwachtingen waar de inspectie destijds een aandachtspunt formuleerde.
Lees verder

Rapport inspectiebezoek GGT Holding B.V. d.d. 7 juni 2019
AED's zonder geldig CE-certificaat op de markt De IGJ roept gebruikers van twee types AED's op om het apparaat zo snel mogelijk te vervangen. De betreffende apparaten hebben geen geldig CE-certificaat. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zouden kunnen zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.
Lees verder

Zorgboerderij De Klimop Smilde
Lees verder

Gezinshuis Steenbeek Bontebok
Lees verder