maandag 8 juli 2019

GGZ NL: Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers
In de nieuwe cao ggz zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast gaan de lonen gedurende de looptijd van 2,5 jaar omhoog: medewerkers gaan er ruim 8% op vooruit en ontvangen in 2021 een eenmalige uitkering van 500 euro. Verder zijn in de cao afspraken gemaakt rondom inspraak voor medisch specialisten. "De gemaakte afspraken dragen bij aan een aantrekkelijke sector waarin werknemers graag (blijven) werken", zegt voorzitter van de werkgeversdelegatie...
Lees verder