Doorgaan naar hoofdcontent

Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk

ZORGVISIE
Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk
Hoewel het aanbod het afgelopen jaar verandert, blijft de bereikbaarheid van de acute verloskunde vooralsnog stabiel. Wel staan ziekenhuizen meer onder druk, als het gaat over het aantal mensen dat van hen afhankelijk is wat betreft acuut verloskundige hulp. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Lees verder

AVG-angst: 7 tips bij een ernstig datalek
De boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het Haga Ziekenhuis maakt het opnieuw duidelijk: bescherming van medische gegevens is van het grootste belang. Bij een datalek zijn volgens veiligheidsdeskundigen adequate procedures een noodzaak. 7 tips voor het beperken van de schade.
Lees verder

Oplossingen in de regio voor lange wachttijden ggz
De wachttijden voor de ggz zijn te lang. Regionaal zijn er veelbelovende initiatieven om patiënten eerder en korter te behandelen, zoals in Noord-Limburg. Alles draait om samenwerking.
Lees verder

'Transparantie beweegt weg van oude definitie'
De traditionele definitie van transparantie in de zorg als instrument om de kwaliteit van zorgaanbieders te vergelijken doet geen recht aan de huidige realiteit. Transparantie draait steeds vaker om de uitkomsten van verschillende behandelingen. Daarnaast telt ook de bruikbaarheid van informatie zwaarder, bijvoorbeeld om gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt te bevorderen.
Lees verder

Bernhoven: 'Aandeelhouderschap gaat niet over winst, maar over participatie'
Sinds deze maand kunnen naast medewerkers ook patiënten en omwonenden via een obligatielening een belang in Bernhoven nemen. Echt aandeelhouder worden ze daarmee nog niet, omdat VWS de regels voor dividenduitkering niet wil verruimen.
Lees verder

Minister Bruins: acht aandachtspunten voor umc's
Universitaire medische centra moeten zich van Bruno Bruins met acht thema's bezig houden. De minister van Medische Zorg en Sport omschrijft die thema's in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt onder andere dat umc's een actieve bijdrage moeten leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen en dat niet-complexe zorg waar het kan uit de umc's moet verdwijnen.
Lees verder

GGZ NHN schaft FACT-teams voor ernstige psychiatrische aandoeningen af
GGZ Noord-Holland-Noord ontwikkelde destijds het concept van FACT-teams voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Onlangs schafte de organisatie haar aparte FACT-teams af. De nieuwe GGZ-teams kunnen álle patiënten zo nodig aan huis behandelen en verbinden zich met de ketenpartners in de buurt.
Lees verder