donderdag 4 juli 2019

Bekende bijwerking van fluorchinolonen onder de aandacht

VERENSO
Bekende bijwerking van fluorchinolonen onder de aandacht
Naar aanleiding van recente berichtgeving van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) brengen we u op de hoogte van een reeds bekende bijwerking van fluorchinolonen, te weten een verhoogd risico op achillespeesontstekingen en een achille ...
Lees verder

Aanpassingen richtlijnen LLWI en UWI
Naar aanleiding van vragen over de richtlijnen Lage luchtweginfecties (LLWI) en Urineweginfecties (UWI) zijn aanpassingen gedaan in de richtlijnen.
Lees verder

Geslaagd webinar 'Infectiepreventie en antibioticaresistentie: de rol van de specialist ouderengeneeskunde'
Op 27 juni heeft Verenso, in samenwerking met het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant en de GGD West-Brabant, een webinar over de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie georgani ...
Lees verder