vrijdag 14 juni 2019

Zingen voor stervenden met prijs beloond

Zingen voor stervenden met prijs beloond
Het zangersensemble Bedside Singers Amsterdam krijgt de tweede Over Hoop Prijs van de Stichting Over Holland, een trofee en 25.000 euro. Het gezelschap zingt voor mensen die in de laatste levensfase verkeren, thuis, in een zorginstelling of een hospice. Drie tot vier van de zangers komen dan letterlijk aan het bed en brengen daar kosteloos liedjes ten gehore die in overleg met betrokkene zijn...
Lees verder

NZa: 'Uitgaven langdurige zorg groeien sneller dan verwacht'
Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar te krap. Dat komt onder andere doordat de vraag naar verpleeghuiszorg sneller is toegenomen dan verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) raadt minister De Jonge van Volksgezondheid in haar jaarlijkse mei-advies aan om de 200 miljoen euro aan beschikbare herverdelingsmiddelen voor de langdurige zorg in te zetten. Dit meldt de...
Lees verder

Vakbonden sturen ultimatum naar ziekenhuiswerkgevers voor goede cao
Op 12 juni hebben vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU'91, CNV en FBZ een ultimatum gestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De vakbonden vinden het eindbod voor een nieuwe cao, dat de ziekenhuiswerkgevers eerder deze maand neerlegden, onacceptabel. FNV Zorg & Welzijn wil een goede cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers, onder andere met loonsverhoging en...
Lees verder

Vooral ouders zuchten onder toeslagschulden
Huishoudens met kinderen, en met name eenoudergezinnen, kampen het vaakst en het langst met belastingschulden als gevolg van te veel ontvangen toeslagen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van onderzoek bij zeven miljoen huishoudens die tussen 2012 en 2017 toeslagen ontvingen.
Lees verder

FDA keurt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd goed als GMP-inspectiepartner
De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) goedgekeurd als inspectiepartner bij het toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen. Dit gebeurde na een audit door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Dit meldt de inspectie.
Lees verder

Coaches ingezet in aardbevingsgebieden in Groningen
Inwoners van het aardbevingsgebied die mentale problemen hebben, kunnen daarvoor terecht bij speciale coaches. Bovendien krijgen zorgverleners trainingen om deze mentale problemen te herkennen en de mensen te verwijzen naar de coaches. Gemeenten krijgen hiervoor geld om deze diensten op te zetten. Dit meldt Dagblad van het Noorden.
Lees verder

'Besteed extra miljard voor jeugdhulp óók aan kinderen met een beperking'
Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krijgen om de Jeugdwet naar behoren uit te uitvoeren. Echter: vooral de jeugdhulp voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis moet veel beter, vinden de organisaties. Dit meldt Ieder(in).
Lees verder

Duitse reuzenteek ook gevaarlijk voor inwoners grensgebied Venlo
In het grensgebied van Duitsland en Venlo zijn een aantal hyalomma-teken aangetroffen die zeer gevaarlijk kunnen zijn. De reuzenteek is maar liefst drie keer zo groot als de reguliere variant en het kan mensen op een afstand van 10 meter ruiken en volgen. De teek kan, net als kleinere varianten, tal van ziekten overdragen. Wat echter het meest schokkend is, is dat de aangetroffen dieren de winter...
Lees verder

RIVM adviseert maatregelen tegen Legionella bij afvalwaterzuivering
Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-infecties, maar meestal is niet bekend door welke bron mensen ziek zijn geworden. De afgelopen jaren zijn meerdere gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarom hebben Omgevingsdienst NL en STOWA de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland geïnventariseerd. Het RIVM heeft bepaald bij...
Lees verder

Senioren vaker slachtoffer van inbraak en cybercrime
De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk onder senioren. Van alle leeftijdscategorieën hebben 65-plussers te maken met de minst sterke daling. Hierdoor zijn zij naar verhouding het vaakst slachtoffer van een woninginbraak. Dit blijkt uit een analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, op basis van de meest recente cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal...
Lees verder