dinsdag 11 juni 2019

Zijn er nog zware beroepen?

Zijn er nog zware beroepen?
Met een nieuw pensioenstelsel in zicht is deze vraag weer actueel. Het nieuwe stelsel belooft dat zware beroepen drie jaar eerder met pensioen mogen. Maar welke beroepen dat zijn, gaat minister Koolmees niet zeggen, zo betoogde hij in Pauw.
Lees verder

Wateroverlast leidt tot meer gezondheidsklachten
Er is een verband tussen directe blootstelling aan overstromingswater en acute gastro-enteritis en acute luchtweginfecties. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door het RIVM. Promovenda Annemieke Mulder leidde het onderzoek.
Lees verder

Zorgen om medische crowdfunding
De Nederlandse beroepsverenigingen van oncologen en neurologen maken zich zorgen over de opmars van medisch crowdfunden, meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Ze vrezen het 'rooskleurige beeld' dat alternatieve behandelaars in het buitenland schetsen.
Lees verder

'Kind met angststoornis, autisme, adhd of psychose te laat bij specialist'
De groep kinderen in de ggz die vallen tussen lichte zorg en acute zorg, komt te laat bij de medisch specialist. Dat stellen beroepsorganisaties van psychiaters (NVvP) en kinderartsen (NVK) vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Lager risico op borstkanker bij anorexiapatiënten
Er is geen verband tussen het hebben van anorexia nervosa en het ontwikkelen van kanker. Borstkanker is hierop echter een uitzondering. Het risico op deze vorm van kanker is lager bij anorexiapatiënten (RR 0,60, 95%-BI 0,50-0,80).
Lees verder

Longen, Hartenberg, Nieren
Leden van de onbekende actiegroep 'het GREAT Team' veranderden vorige week midden in de nacht de plaatsnaamborden Dongen, Hardenberg en Dieren in Longen, Hartenberg en Nieren.
Lees verder

Intensieve glykemische controle geen langdurig effect
Uit verschillende gerandomiseerde trials is gebleken dat een langdurige periode van intensieve glykemische controle niet leidt tot lagere risico's op cardiovasculaire gebeurtenissen of overlijden in vergelijking met standaardcontrole onder patiënten met type 1 of type 2 diabetes.
Lees verder

De zoektocht naar pillen en vaccins als alzheimerwonderolie is tijdverlies
Een dame met een vroegtijdig begin van dementie krijgt het etiket 'alzheimer' opgeplakt. Ze past in geen van de klassieke vakjes van alzheimer; op basis van de hersenscan lijkt het eerder op frontotemporale dementie. Door de catastrofaal snelle evolutie en een verblijf in Afrika denk ik zelfs even aan een encefalitis door slaapziekte.
Lees verder

Nog lang niet veilig melden
Het veilig incident melden heeft in ziekenhuizen een hoge vlucht genomen. Gelukkig, want van die meldingen kunnen we veel opsteken. Zelfs het melden op zichzelf is al een bron van verbeteren, omdat het corrigeren van eventuele fouten begint met het herkennen ervan.
Lees verder