woensdag 12 juni 2019

Rijksoverheid: Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Campagne tegen ouderenmishandeling van start
Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld,...
Lees verder

Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start
Onder de noemer "Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!" gaat morgen de landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo'n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse...
Lees verder