woensdag 5 juni 2019

Registratie van sperma- en eiceldonaties onvolledig en procedures onvoldoende uitgewerkt

Registratie van sperma- en eiceldonaties onvolledig en procedures onvoldoende uitgewerkt
De afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat donorkinderen willen weten van wie zij afstammen. In 2004 is in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in werking getreden. In deze wet is geregeld dat in 2021 de eerste donorkinderen identificerende gegevens van hun donor kunnen opvragen. De tweede evaluatie van deze wet laat zien dat op een aantal punten verbeteringen nodig zijn.
Lees verder

Samen leren en zo de jeugdsector verbeteren in jouw regio?
Wilt u zich samen met partners in uw regio inzetten voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd? ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om zich te verenigen tot een kenniswerkplaats jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Binnenkort zijn er subsidiemogelijkheden binnen het nieuwe programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.
Lees verder

Vouchers 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' beschikbaar
Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.
Lees verder