woensdag 12 juni 2019

Psychiatrie: Sublinguaal atropine bij clozapine-geïnduceerde sialorroe: literatuuroverzicht en twee gevalsbeschrijvi...

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
Sublinguaal atropine bij clozapine-geïnduceerde sialorroe: literatuuroverzicht en twee gevalsbeschrijvingen
achtergrond Ongeveer 30% van de patiënten die clozapine innemen, ervaart hinder van sialorroe, met belangrijke medische en psychosociale implicaties. Systemische behandelingen blijken tot nog toe...
Lees verder

Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België
achtergrond Sinds 2017 komt rtms (repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie) voor vergoeding in aanmerking voor de behandeling van therapieresistente depressie in de specialistische ggz...
Lees verder

Adolescent met schizofreniforme stoornis en terugkerende 16p11.2-duplicatie
samenvatting Genetische factoren spelen een belangrijke rol in het ontstaan van psychotische stoornissen. Met toenemende evidentie worden verschillende zeldzame copy number variants (cnv's)...
Lees verder

Inzichten in de genetica van autisme via populatieonderzoek
Lees verder