woensdag 5 juni 2019

Patiënt Fivoor breekt in bij slijterij, wederom zorgen bij omwonenden

Patiënt Fivoor breekt in bij slijterij, wederom zorgen bij omwonenden
Forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder is weer in opspraak gekomen nu een patiënt van de kliniek heeft ingebroken bij een slijterij. Hij verwoestte daarbij het raam van de Gall & Gall en nam daarna flessen drank mee. Dit meldt de Telegraaf.
Lees verder

Van 1.600 asielkinderen in Nederland is niet bekend waar ze zijn
Zeker 1.600 asielkinderen zijn in 4,5 jaar tijd weggelopen uit hun opvanglocatie. Waar ze zijn, is niet bekend. Eerder waren enkel de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekend, maar nu daar ook de cijfers van Nidos zijn bijgekomen is het aantal verdwenen minderjarige asielzoekers flink hoger. Dit meldt NRC.
Lees verder

Thijs H. moet zes weken wachten op observatietraject PBC
De van moord verdachte Thijs H. kan nog even niet terecht in het Pieter Baan Centrum. Hij moet zes weken wachten tot hij daar een persoonlijkheidsonderzoek kan ondergaan. Dit terwijl het Openbaar Ministerie (OM) hier vorige maand al een verzoek voor indiende. Dit melden NOS en Telegraaf.
Lees verder

Start alliantie medicatieveiligheid
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer duizend mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen. In opdracht van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg werkt een groep van ruim vijftig experts en patiënten de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. Deze...
Lees verder

Website moet regio Twente aantrekkelijk maken voor huisartsen
Huisartsenorganisaties in Twente hebben samen met Menzis een website gelanceerd om het personeelstekort in de regio op te lossen. Door vergrijzing en een krimpende bevolking, zijn er steeds minder huisartsen beschikbaar. De website www.huisartsintwente.nl moet huisartsen van buiten de regio naar Twente lokken. Dit meldt Menzis.
Lees verder

Kamer wil snel helderheid voor donorkinderen
De Tweede Kamer wil dat er snel duidelijkheid komt over het identificeren van spermadonoren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil opnieuw gaan bekijken hoe het voor donorkinderen mogelijk te maken de identiteit van hun vader te achterhalen, maar benadrukt pas na de zomer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Lees verder

CDA vraagt naar toename aantal lachgaspatiënten
CDA-Kamerlid Anne Kuik maakt zich grote zorgen over het toenemende gebruik van lachgas en de gevolgenn daarvan. Haagse ziekenhuizen zien steeds meer lachgaspatiënten. Hoewel het gebruik laagdrempelig is en onschuldig lijkt, zijn de gezondheid en verkeersveiligheid wel degelijk in het gedrang. Wat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid tot nu toe met zijn ontmoedigingsbeleid...
Lees verder

Campagne: laat zien dat je met kind mag reizen
Een vader of moeder die met een minderjarig kind op vakantie naar het buitenland gaat, moet aan de grens aan kunnen tonen dat ze toestemming hebben van de andere ouder om het kind mee te nemen. Zo wordt ontvoering van kinderen voorkomen. Om ouders te waarschuwen dit voor vertrek goed te regelen, begint woensdag op Schiphol een campagne.
Lees verder

Grafietregen ongewenst voor de gezondheid van jonge kinderen
Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico's blijkt dat in grafietregen van Tata Steel zware metalen en PAK's zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Dit meldt RIVM.
Lees verder

SMA-patiënten dringen bij minister aan op snelle vergoeding Spinraza
Op donderdag 6 juni 2019 vergadert de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid over het geneesmiddelenbeleid. Een grote groep patiënten met de progressieve spierziekte SMA heeft aangegeven daarbij aanwezig te zullen zijn om duidelijk te maken dat het medicijn Spinraza voor hen zo snel mogelijk beschikbaar moet komen. Dit meldt Vereniging Spierziekten Nederland.
Lees verder