woensdag 5 juni 2019

NTvG: Kwetsbare oudere met een prednison-geïnduceerd delier

Kwetsbare oudere met een prednison-geïnduceerd delier
Bijna iedere arts zal in zijn of haar carrière te maken krijgen met een delirante patiënt. Een delier heeft altijd een onderliggende oorzaak, zoals medicatiegebruik. In dit artikel...
Lees verder

Gunstig beloop bij een onbekende primaire tumor
In de periode 2000-2012 is in Nederland de incidentie van patiënten met een onbekende primaire tumor (OPT) afgenomen van 14 naar 7 per 100.000 persoonsjaren.1 Niettemin is een OPT een tumor...
Lees verder

Slaapproblemen als voorteken van de ziekte van Parkinson?
Slechte slaapkwaliteit en korte slaapduur zouden prodromale uitingen van de ziekte van Parkinson kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Thom Lysen en collega's van het Erasmus MC.Bij de...
Lees verder

Anemie of ijzergebrek behandelen voor hartoperatie
Anemie of ijzergebrek komen frequent voor bij patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan. Als deze afwijkingen preoperatief worden behandeld met een combinatietherapie van vitamine B12...
Lees verder

Langetermijngevolgen van anemie bij ziekenhuisontslag
Waarom dit onderzoek?Anemie komt veel voor bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De aandoening gaat gepaard met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit op zowel de korte als...
Lees verder

Anemie bij opgenomen patiënten: transfusie of niet?
De hemoglobinewaarden waarbij patiënten met anemie een bloedtransfusie dienen te krijgen zijn in de nieuwe richtlijn 'Bloedtransfusie' – die momenteel nog in ontwikkeling is – lager dan in...
Lees verder