vrijdag 7 juni 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstelbrief op Kamervragen over de bekostiging van plusopvang vanuit de Jeugdwet
Minister De Jonge meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over de bekostiging van plusopvang vanuit de Jeugdwet.
Lees verder

Kamerbrief over rapport Overpriced te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer dat hij verwacht voor het einde van dit jaar de Kamer te informeren over hoe de samenwerking tussen publiek en private partijen goed vorm te geven. Dit is nodig om de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor nu en...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Overpriced - Drugs developed with Dutch Public Funding'
Minister Bruins en staatssecretaris Keijzer beantwoorden de vragen over het rapport 'Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding'.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie maatregelen gehandicaptenzorg thuis en voorkomen zorgval
Minister De Jonge biedt 2 evaluaties aan. Het gaat om de evaluatie van maatregelen om intensieve zorg thuis voor (ernstig) gehandicapten beter te laten aansluiten bij wat zij nodig hebben (zorgbehoefte). En om de evaluatie van maatregelen ter voorkomen van de zorgval. Een zorgval deed zich voor bij...
Lees verder

Kamervragen over bericht Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid.
Lees verder

Kamerbrief over afschrift brief Hartpatiënten Nederland over nieuwe LDL-cholesterol-richtlijn
Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de brief van Hartpatiënten Nederland over nieuwe LDL-cholesterol-richtlijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over mogelijke beïnvloeding bij het opstellen van richtlijnen
Minister Bruins beantwoordt de vragen over mogelijke beïnvloeding bij het opstellen van richtlijnen.
Lees verder

Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen!
Minister De Jonge stuurt de eerste voortgangsrapportage van het programma Onbeperkt Meedoen! aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over conferentie antibioticaresistentie 2019
Minister Schouten (LNV) en minister Bruins (VWS) sturen een uitnodiging aan de Tweede Kamer om deel te nemen aan de conferentie antibioticaresistentie op 19 en 20 juni 2019.
Lees verder