donderdag 6 juni 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op Kamervragen over jaarverslag 2018 VWS
Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis beantwoorden vragen over het jaarverslag over 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer VWS 2018
Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis beantwoorden vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer met de uitkomsten van het verantwoordingsonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over verantwoording VWS 2018
Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het jaarverslag over 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en over het rapport van de Algemene Rekenkamer.
Lees verder

Commissiebrief stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het AO Geneesmiddelenbeleid
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 7 februari 2019.
Lees verder

Kamerbrief over de overgangsregeling in het kader van BIG II-register
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het advies van de commissie 'Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register' en zijn beleidsstandpunt daarop.
Lees verder

Kamerbrief over toekomstvisie ADL-assistentie
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de toekomstvisie ADL-assistentie (Fokuswonen). De subsidieregeling ADL-assistentie maakt het mogelijk dat cliƫnten met een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen wonen.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over een gevaarlijk dieet tegen kanker
Minister Bruins schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. Het Kamerlid stelde vragen over een gevaarlijk dieet tegen kanker.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de nieuwe LDL-cholesterolrichtlijn
Minister Bruins beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de nieuwe LDL-cholesterolrichtlijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een bericht dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen
Minister Slob en minister De Jonge beantwoorden Kamervragen over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen.
Lees verder