vrijdag 14 juni 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen. 26 gemeenten hebben interesse getoond voor deelname. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Commissiebrief verzoek om reactie op bericht over een nieuwe datalek in de jeugdzorg
Minister De Jonge reageert op het bericht over een nieuwe datalek in de jeugdzorg
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en Veilig Thuis
Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en Veilig Thuis niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over hartinfarcten die voor vrouwen bijna dubbel zo vaak fataal zijn dan voor mannen
Minister Bruins meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen over hartinfarcten die voor vrouwen bijna dubbel zo vaak fataal zijn dan voor mannen, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt Kamervragen over het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord
Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede kamer over de voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord.
Lees verder

Kamerbrief Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het voorwaardelijke toelatingstraject van nusinersen. Het betreft een gezamenlijk traject waarin patiënten, behandelaren, ziekenhuis, leverancier en overheid nauw met elkaar optrekken.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op de Evaluatie subsidies van het ministerie van VWS
Minister De Jonge biedt het rapport 'Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid nemen en delen' aan de Tweede Kamer en geeft een toelichting hierop.
Lees verder

Kamerbrief over NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder