donderdag 13 juni 2019

Klinische specialisatieopleidingen voor Technisch Geneeskundigen afgerond

Klinische specialisatieopleidingen voor Technisch Geneeskundigen afgerond
Drie technisch geneeskundigen hebben in het UMCG als eerste klinische specialisatieopleidingen voor technisch geneeskundigen afgerond. Zij deden dit op drie verschillende afdelingen: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, de Kinder Intensive Care en de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie. Het gaat om zogenoemde 'fellowships' in samenwerking met de Universiteit Twente...
Lees verder

Alternatief kankermedicijn ook vergoed
Oncologen, geneesmiddelenproducenten, zorgverzekeraars en het Zorginstituut willen dat kankerpatiënten die baat hebben bij geneesmiddelen die niet zijn bedoeld voor hun type kanker, deze medicijnen toch kunnen gebruiken. Dat meldt het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.
Lees verder

Reactie van kabinet op het rapport van commissie De Winter
Uit het eindrapport van commissie De Winter blijkt dat kinderen in de jeugdzorg tussen 1945 en heden niet voldoende beschermd zijn tegen fysiek, emotioneel en seksueel geweld. Over deze conclusie geven ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker van Rechtsbescherming namens het kabinet een reactie. Zo wordt gesteld dat excuses en erkenning op zijn plaats zijn. Dit meldt Rijksoverheid.
Lees verder

Debat over intimidatie vrouwen door demonstranten bij abortusklinieken
Wanneer gaat het recht op demonstratie over in intimidatie tegen vrouwen die kiezen voor abortus? De Kamer debatteerde over die vraag met minister De Jonge van Volksgezondheid. Aanleiding voor het debat is berichtgeving over protesten bij abortusklinieken, onder meer over intimidatie en agressie bij de abortuskliniek in Rotterdam. Dit meldt Tweede Kamer.
Lees verder

Aanwijzing apotheek Van Maarseveen Hilversum
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 27 mei 2019 Apotheek Van Maarseveen in Hilversum een aanwijzing gegeven omdat de kwaliteit en veiligheid van farmaceutische zorg onvoldoende is gewaarborgd. Totdat de apotheek hier passende maatregelen voor heeft genomen mag de apotheek geen geneesmiddelen ter hand stellen. Dit meldt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Lees verder

Hartstichting zoekt 100 Amsterdamse muren voor AED's
In Amsterdam is de Hartstichting samen met partners naarstig op zoek naar buitenmuren om extra AED's te plaatsen. Landelijk gezien loopt de hoofdstad achter op het aantal 24/7 beschikbare AED's, waardoor er niet overal op tijd een AED kan worden ingezet bij een reanimatie. De komende tijd gaat de Hartstichting met onder meer supermarkten en vastgoedeigenaren aan de slag om Amsterdam op meer...
Lees verder

Ingestibles zetten aanval in op gevoelige lichaamsdata
Wearables, ingestibles en embeddables. Het zijn hippe termen voor minuscule sensoren die het lichaam via verschillende ingangen controleren. Zo kan de bloeddruk worden gemeten met een smartwatch aan de pols (wearable) en met een ingebrachte pacemaker wordt het hart ondersteund (embeddable). Omdat we op steeds kleinere schaal kunnen werken, raakt het gebruik van deze middelen in een...
Lees verder

Geen nacontrole bij botbreuken OLVG financieel gesteund door Zilveren Kruis
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis steunt een initiatief van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (OLVG) locatie West, waarbij mensen met bepaalde botbreuken niet op nacontrole hoeven te komen. Het gaat om breuken die in de regel altijd goed genezen en waarbij nacontrole geen meerwaarde heeft. Het doel van het initiatief is om de patiënt een ziekenhuisbezoek te besparen en om onnodige zorg (en...
Lees verder

Aanwijzing voor Anemoon bv beëindigd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing op Anemoon bv beëindigd. Anemoon heeft maatregelen getroffen om tekortkomingen over persoonsgerichte zorg weg te nemen. Dit meldt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Lees verder

Psychiaters en kinderartsen pleiten voor aanpassingen in jeugdhulp
Naast het door de minister toegezegde extra geld voor jeugdhulp, zijn volgens de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en kinderartsen (NVK) ook inhoudelijke aanpassingen nodig om kinderen met psychische problematiek die specialistische hulp nodig hebben tijdig en goed te kunnen helpen. In een brief ten behoeve van het Algemeen Kameroverleg over de jeugdhulp op donderdag 13 juni aanstaande...
Lees verder