woensdag 5 juni 2019

GGZ NL: Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg
De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tevreden met het voorstel van het ministerie van VWS voor een overgangsregeling voor verpleegkundigen. De BoZ is verheugd dat nu voortvarend invulling gegeven kan worden aan de functiedifferentiatie van verpleegkundigen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar verpleegkundigen met een mbo- of hbo-diploma. Dit onderscheid biedt volgens de zorgbranches veelbelovende mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van patiënten- en cliëntenzorg. Ook helpt het onderscheid om capaciteiten en competenties van medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen. In de nieuwe opzet van de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG II) komt een...
Lees verder