woensdag 5 juni 2019

GGZ: Negatieve gevolgen van antidepressiva én van psychotherapie tijdens zwangerschap kunnen niet worden uitgesloten

Negatieve gevolgen van antidepressiva én van psychotherapie tijdens zwangerschap kunnen niet worden uitgesloten
Huidige internationale richtlijnen adviseren alle zwangere vrouwen te screenen en vervolgens te behandelen voor de veelvoorkomende psychische stoornissen zoals depressie en angst. Dit gebeurt ook met de onderliggende gedachte dat wat werkt en goed is voor de zwangere vrouw, ook de negatieve gevolgen van de psychische stoornissen voorkomt of vermindert bij de kinderen.In haar proefschrift adviseert promovenda Marlies Brouwer voorzichtig te zijn met deze aanbeveling wat betreft de kinderen....
Lees verder

Akwa GGZ sluit toegang tot oude dataset van SBG af
Akwa GGZ nam begin 2019 op verzoek van organisaties in het veld een verarmde dataset over van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG). Akwa GGZ besloot vorige week de toegang tot deze verarmde dataset met onder andere uitkomstinformatie af te sluiten.Dit gebeurt naar aanleiding van een voorlopig standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de status van deze informatie. Zij beschouwt een deel van de verarmde dataset vooralsnog als persoonsgegevens. Uit zorgvuldigheid...
Lees verder

Rechter beslist steeds vaker over gedwongen opname
De rechter wordt steeds vaker gevraagd te beslissen over gedwongen opname van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak.Vorig jaar oordeelde de rechter ruim 27 duizend keer over dit soort 'bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen' (BOPZ). Het aantal verzoeken is hiermee 2 procent gestegen in vergelijking met 2017 en maar liefst 66 procent ten opzichte van 2008, toen het aantal verzoeken ruim 16 duizend bedroeg.GevaarIemand...
Lees verder

Wachttijdondersteuning in de ggz, daar kan nog wel een tandje bij
Wachttijdondersteuning in de GGZ kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. Door tijdens de wachttijd al een relatie te leggen met bijvoorbeeld hulp vanuit het sociaal domein, kan de totale behandeltijd ook korter worden. Adviesbureau SiRM heeft in opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden de behoefte aan en het aanbod van wachttijdondersteuning in kaart gebracht én daarbij handvatten opgesteld waarmee zorgaanbieders snel aan...
Lees verder

Kleine, maar betekenisvolle verschillen in hersenstructuur bij mensen met OCD
De hersenstructuur van patiënten met een dwangstoornis wordt gekenmerkt door specifieke maar subtiele volumeverschillen in de dieper gelegen hersenkernen, die belangrijk zijn voor emotie en gedrag. Dit blijkt uit een  unieke wereldwijde samenwerking op het gebied van hersenonderzoek bij de dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis). Vandaag, woensdag 5 juni, promoveert Premika Boedhoe bij Amsterdam UMC.OCD een ontwikkelingsstoornis?De subtiele hersenverschillen die Boedhoe vond bij...
Lees verder