woensdag 5 juni 2019

Gehandicaptenzorg: Toegevoegde waarde van Verpleegkundig Specialist in de gehandicaptenzorg*

Toegevoegde waarde van Verpleegkundig Specialist in de gehandicaptenzorg*
In de zorg voor mensen met een beperking is er meestal genoeg aandacht voor de agogische kant van het vak, de begeleiding. Voor de medische kant ontbreekt het daar soms aan. De huisarts is bijvoorbeeld niet goed op de hoogte van de cliënt en heeft geen tijd zich erin te verdiepen. De arts verstandel
Lees verder

Vervolg onderzoek begeleiders verstandelijk gehandicaptenzorg
Het onderzoek 'Wat vind jij' naar het welbevinden van begeleiders die werken met volwassen met een verstandelijke beperking, heeft enorm veel reacties opgeleverd. In het vervolgonderzoek 'Wat zou jij doen' willen de onderzoekers er nu achter komen hoe je als begeleider omgaat met mensen met een vers
Lees verder

Stichting Ieder-Één maakt mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar
In Oosterhout werd twee jaar geleden Down in Town gehouden, een vier weken durend project met tentoonstellingen, theater, films, workshops en kookactiviteiten om de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. Nu is de stichting achter dit event bezig met een nieuw project o
Lees verder

Contact maken - de eigen wijze van Ben en Anne
Ben, een jongen met autisme, kan soms wat doorslaan in zijn fantasie. Astrid Tulleners schrijft in haar eerste blog voor Klik hoe ze een bijzonder gesprek tussen Ben en een stagiaire opvangt, waarbij hij dreigt zichzelf te verliezen in verhalen over nanobots en meer. En ze beschrijft hoe ze voorkomt
Lees verder

Nieuwe wet Zorg en dwang vraagt om oplossingen op maat*
Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de wet Zorg en dwang in werking. Deze wet, die er vanuit gaat dat iedere cliënt alleen zorg krijgt waarmee hij of zij instemt, heeft gevolgen voor organisaties waar mensen met een beperking wonen of dagbesteding krijgen. Want, hoe ga je bijvoorbeeld om met e
Lees verder

Digitale scholing over samenwerken met naasten in gehandicaptenzorg
Zorgorganisatie Abrona en Hogeschool Utrecht hebben een nieuwe digitale module 'professioneel samenwerken met informele zorgers' ontwikkeld voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Een leerzame module, die verdergaat dan het beeldscherm. Want als je als zorgprofessional de naasten van de cliënt in b
Lees verder