vrijdag 7 juni 2019

Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant

Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant
Personeelstekort is gezondheidszorgbreed. Zo is er bij sommige ziekenhuizen, met name in de randen van het land, een krapte aan specifieke specialisten. Tegelijk zijner voor het komende studiejaar...
Lees verder

Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling aangenomen
De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) zonder stemming aanvaard. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt nu verder uitgewerkt. De nieuwe wet...
Lees verder

Vouchers beschikbaar voor 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'
De voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het...
Lees verder

Stand van het land: Nederland in cijfers
Nederland wordt nog steeds gezonder. In de periode 1970–2017 is de sterfte aan hart- en vaatziekten afgenomen met maar liefst ruim 70 procent. Misschien heeft dat deels te maken met...
Lees verder

Overgangsregeling voor verpleegkundigen
Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Dit zijn minister...
Lees verder