woensdag 5 juni 2019

ActiZ: Fase 2 InZicht is open!

Fase 2 InZicht is open!
Fase 2: opstellen plan van aanpak van het 'Versnellingsprogramma informatievoorziening in de langdurige zorg 'InZicht' is open voor deelname.
Lees verder

Herijking Wlz-tarieven per 2020
De tarieven van de Wlz-prestaties zzp/vpt VV4 tot en met VV10 zullen per 2020 herijkt worden. Dit leidt tot herverdeeleffecten tussen zorgorganisaties.
Lees verder