Doorgaan naar hoofdcontent

Succesvolle proef LOC met netwerkbijeenkomsten in regio

Succesvolle proef LOC met netwerkbijeenkomsten in regio
De nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz 2018) versterkt de positie van cliëntenraden en maakt alternatieve vormen van medezeggenschap nodig. LOC maakt zich sterk voor krachtige cliëntenraden die dicht bij de leefwereld van mensen staan. Omdat raden behalve landelijk ook regionaal ondersteund willen worden, startte LOC een proef met regionale vrijwilligers en netwerkbijeenkomsten. Meepraten en meebeslissen De langdurige zorg in Nederland heeft als doelstelling dat...
Lees verder

Een zorgverlener weigeren. Mag dat?
Via de LOC Vraagbaak ontvingen we een vraag over zorg weigeren. Mag een zorgvrager een mannelijke zorgverlener weigeren en mag de zorgaanbieder dan verwijzen naar een andere aanbieder? In de thuiszorg komt het zorg weigeren vaker voor. In dit bericht staat wat de algemene regels en mogelijkheden zijn. Casus Is het toegestaan om, als je hulp nodig heb bij het wassen, te weigeren als er een mannelijke zorgverlener voor de deur staat? Mijn echtgenote heeft hulp nodig bij het wassen. Er stond...
Lees verder

Jaarverslag 2018 - Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2018 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken.  Uitspraken in geschillen De commissie ontving in 2018 in totaal vijf verzoekschriften en handelde...
Lees verder