donderdag 16 mei 2019

Rijksoverheid: Kabinet maakt 15 miljoen extra vrij voor viering 75 jaar vrijheid

Kabinet maakt 15 miljoen extra vrij voor viering 75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. In het hele land zijn er activiteiten waarin mensen samen vieren dat we in vrijheid leven. Ook worden in het hele land de slachtoffers van de oorlog herdacht. Er is er aandacht voor de mensen die zijn opgestaan tegen de bezetter en voor hen die voor anderen zijn opgekomen. Om het belang van 75 jaar vrijheid te benadrukken, stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) namens het kabinet nog eens 15 miljoen euro extra beschikbaar, bovenop de 9 miljoen die hiervoor al was vrijgemaakt.
Lees verder

Lancering website regiobeelden Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen kunnen de website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio's. De ontwikkeling van de site is een belangrijke pijler die VWS aanbiedt in de ondersteuning van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Lees verder

8 miljoen voor cliëntondersteuning
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Lees verder

Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport. Hij sluit zijn bezoek af met het bestuurlijk overleg Volksgezondheid waaraan de ministers van Volksgezondheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deelnemen. De staatssecretaris zit het overleg voor.
Lees verder

Paul Blokhuis stelt jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar voor gezonder Caribisch Nederland
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op Sint-Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Doel van dit akkoord is een gezonder Caribisch Nederland, met meer aandacht voor preventie en het belang van een gezonde levensstijl. Het akkoord gaat over vijf thema's: overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sport en bewegen, seksuele gezondheid en betere organisatiestructuur op sport en preventie. Blokhuis ondertekent deze week ook met Bonaire het akkoord. Voor het Caribisch Sport- en Preventieakkoord is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar.
Lees verder

Blokhuis: hogere pleegzorgvergoeding voor alle pleeggezinnen in Caribisch Nederland
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil dat kinderen in Caribisch Nederland zoveel mogelijk thuis of in de eigen omgeving opgroeien, ook als er problemen zijn bij de opvoeding. Ambulante hulpverlening heeft de voorkeur. Maar soms kan het toch nodig zijn om een kind uit huis te plaatsen. Een belangrijke opvangmogelijkheid bieden pleegouders, zo groeien kinderen toch op in een gezinssituatie. Blokhuis heeft afspraken gemaakt om de kwaliteit van de pleegzorg in Caribisch Nederland blijvend te verbeteren. Ook wordt de vergoeding voor pleegouders gelijk aan die van Europees Nederland. Hierdoor krijgen pleegouders een vergoeding die past bij de levensfase van het pleegkind. De vergoeding zal voor de meeste van de ruim 50 pleegouders omhoog gaan. Blokhuis heeft deze kaders vastgesteld samen met Jeugd- en Gezinszorg Caribisch Nederland (JGCN), mede op basis van gesprekken met verschillende pleegouders en pleegkinderen.
Lees verder

Minister Bruno Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen.
Lees verder