woensdag 15 mei 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief met reactie op verzoek burger om leeftijd medische zelfstandigheid te verhogen voor psychiatrische patiënten
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van een burger aan de volksvertegenwoordiging. De brief bevatte een verzoek om de leeftijd voor medische zelfstandigheid te verhogen voor psychiatrische patiënten. Medische zelfstandigheid betekent dat iemand zelf mag beslissen...
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over bericht dat jongeren met grensoverschrijdend gedrag niet worden behandeld
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat jongeren, die grensoverschrijdend gedrag vertonen, niet worden behandeld.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak gezinshuizen
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer ter voorbereiding op het algemeen overleg van 16 mei 2019 over pleegzorg en gezinshuizen, over de aanpak van gezinsgerichte vormen van jeugdhulp.
Lees verder

Kamerbrief over uitkomsten van verdiepend onderzoek jeugdhulp
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg met de VNG over de uitkomsten van het het verdiepend onderzoek jeugdhulp.
Lees verder

Kamerbrief over de huidige stand van onderzoek naar bacteriofagen-therapie
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van onderzoek naar bacteriofagen-therapie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zelfdoding van tieners en ervaringen op social media
Minister De Jonge (VWS) over ouders van zelfdoding dat verband zou houden met ervaringen op social media. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de artikelen 'Molly Russell's father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media' en 'You have amazing ability, Damian...
Lees verder

Kamerbrief aanvullende vragen over communicatieplan actief donorregistratiesysteem
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden inzake aanvullende vragen over het communicatieplan over een actief donorregistratiesysteem.
Lees verder

Kamerbrief over bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over bekostigingsmodellen in het licht van de toekomst van de wijkverpleging.
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat een ALS-patiënt een rekening van €20.000 heeft moeten betalen door een fout van het zorgkantoor
Minister De Jonge schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. Het Kamerlid stelde vragen over het bericht dat een ALS-patiënt een rekening van €20.000 heeft moeten betalen door een fout van het zorgkantoor.
Lees verder