maandag 13 mei 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over onveilige cv-ketels
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over gevaarlijke typen Ferroli cv-ketels.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet geneesmiddelenprijzen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.
Lees verder

Aanbieding nota over wijziging Wet geneesmiddelenprijzen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.
Lees verder

Kamerbrief over betaalbaarheid van de zorg
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over betaalbaarheid van de zorg.
Lees verder

Aanbieding taakopdracht werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020
Minister De Jonge (VWS) en minister Hoekstra (FIN) informeren de Tweede Kamer over de opdracht aan de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020.
Lees verder

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Lees verder

Kamerbrief over feitelijke vragen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg
Staatssecretaris Blokhuis biedt het verslag van de commissie VWS aan over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg. Het gaat om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder