vrijdag 10 mei 2019

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbiedingsbrief Wijziging Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet wegens centraliseren tolkvoorzieningen, luisterlijnen en jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden
Minister De Jonge (VWS) biedt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan bij de wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Deze wetten worden gewijzigd omdat de tolkvoorzieningen, luisterlijnen en het jeugdvertrouwenswerk voor doven en...
Lees verder

Memorie van antwoord Wijziging Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet wegens centraliseren tolkvoorzieningen, luisterlijnen en jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden
Memorie van antwoord van minister De Jonge (VWS) bij de wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Deze wetten worden gewijzigd omdat de tolkvoorzieningen, luisterlijnen en het jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden wordt...
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt gegeven over de ramadan
Staatssecretaris Blokhuis schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Becker en Veldman (beiden VVD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt...
Lees verder

Kamerbrief over wijziging van de wetten Wzb en BIG
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag
Wijziging Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.
Lees verder

Nota van wijziging
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over miljoenenschikking rivaroxaban
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de miljoenenschikking van farmaceuten Bayer en Johnson & Johnson van Amerikaanse claims over het bloedverdunningsmiddel rivaroxaban (Xarelto).
Lees verder

Kamerbrief met agenda Europese Sportraad 23 mei 2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt welke onderwerpen op de agenda staan van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) onderdeel Sport op 23 mei 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over klachten door producten voor vaginaal douchen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over een onderzoek dat concludeert dat producten voor een vaginale douche klachten veroorzaken.
Lees verder