dinsdag 14 mei 2019

Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig

Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig
Eén op de drie mensen met een chronische aandoening of beperking en ook ouderen en mantelzorgers hebben last van belemmeringen op vier of meer levensgebieden. Zij kunnen niet gaan en staan waar zij...
Lees verder

Nederland behoort tot landen met hoogste zorguitgaven
Hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen in de Europese Unie op het economisch, maatschappelijk en gezondheidsgebied? Hebben Nederlanders een hogere of lagere levensverwachting, hoe...
Lees verder

Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie
"Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen." Aan het woord is Jessica Vliegen, projectleider...
Lees verder

Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg terecht?
Mogen zorgverzekeraars wel of niet een lagere vergoeding betalen voor ongecontracteerde zorg? Het laatste woord is daar nog lang niet over gezegd. De rechtbank in Gelderland heeft deze winter...
Lees verder

8 miljoen extra voor cliëntondersteuning
Het ministerie van VWS stelt per 1 juni a.s. 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. Gemeenten gaan vanuit het project Koplopers...
Lees verder