Doorgaan naar hoofdcontent

INKT geeft jongeren zelf zicht op behandelresultaat

INKT geeft jongeren zelf zicht op behandelresultaat
INKT is een tool die het voor jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg gemakkelijker maakt om informatie uit vragenlijsten te bekijken en vergelijken. INKT staat voor: I need to Know. Sinds eind april is INKT live! Dit betekent dat vanaf nu alle jongeren tussen de 12 en 18/23 jaar binnen GGZ Eindhoven Kind en Jeugd (GGzE K&J) zelf hun vragenlijstgegevens kunnen inzien via de INKT tool. Zicht op behandelvoortgang Bekijk hieronder het korte filmpje met een voorbeeld van een...
Lees verder

InContactStaan: een nieuwe LOC brochure en bijbehorende bewaarkaart
Nee, u leest het niet verkeerd. En wij schreven het ook niet verkeerd. InContactStaan zonder ruimte tussen de drie woorden In, Contact en Staan. Dat is niet voor niets: zo laten we zien waar het vertegenwoordigen van cliënten begint. Bij goed contact met de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. LOC bundelt in de brochure 'InContactStaan met je achterban. Hoe doe je dat?' inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact op te bouwen met de...
Lees verder

Nieuwe LOC handreiking Kwaliteitskader wijkverpleging over zeggenschap in de wijk
In de handreiking Kwaliteitskader wijkverpleging. Zeggenschap in de wijk besteedt LOC aandacht aan hoe cliëntenraden het Kwaliteitskader wijkverpleging kunnen gebruiken om zeggenschap over zorg in de wijk te versterken. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft wat mensen mogen verwachten als zij wijkverpleging nodig hebben. Er staat in wat zorgverleners moeten doen om goede en veilige zorg te leveren. En hoe zorgorganisaties mogelijk moeten maken dat de zorg goed is. Gesprek over goede...
Lees verder