Doorgaan naar hoofdcontent

GGZ: Nog even en menselijk gedrag is op basis van DNA te voorspellen

Nog even en menselijk gedrag is op basis van DNA te voorspellen
Tientallen jaren familieonderzoek heeft aangetoond dat bijna alle vormen van menselijk gedrag deels erfelijk zijn. Onder de noemer "gedrag" vallen psychologische kenmerken zoals karakter en intelligentie, maar ook leefstijlkeuzes zoals eetgewoontes. Fleur Meddens deed er onderzoek naar en zal 22 mei op het onderwerp promoveren.Meddens laat met haar onderzoek zien dat het voorspellen van menselijk gedrag vanaf nu ook mogelijk wordt aan de hand van DNA. De voorspelkracht van de modellen is nog...
Lees verder

Kleine minderheid heeft bezwaar tegen uitwisseling medische gegevens via Landelijk Schakelpunt
Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan gegevensbeveiliging te maken. Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een online netwerk waar zorgverleners zoals huisartsen en specialisten medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers kunnen...
Lees verder

Apps voor mentale gezondheid: positieve reacties, maar ook twijfel
In de ggz wordt steeds meer gebruikgemaakt van apps en e-healthtoepassingen, waarmee mensen kunnen werken aan hun (mentale) gezondheid. Daarom heeft MIND een enquête onder haar ggz-panel uitgezet om te achterhalen of mensen gebruikmaken van gezondheidapps, met welk doel ze dit doen en wat ze belangrijk vinden om met vertrouwen deze apps te kunnen gebruiken. Ruim 1100 mensen vulden de vragenlijst van MIND in. Het...
Lees verder

Zorgprestatiemodel gaat DBC waarschijnlijk in 2022 vervangen
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn...
Lees verder

Rechter spreekt GGzE vrij van 'dood door schuld', ondanks tal van fouten
In mei 2013 overleed bij GGZE een cliënt geheel onverwachts. Een gebeurtenis die de instelling erg betreurt en die alle betrokkenen erg heeft geraakt, staat er op de site van GGzE te lezen. Het Openbaar Ministerie had er zes jaar na dato voor gekozen de zaak aan de strafrechter voor te leggen. GGzE is nu vrijgesproken van dood door schuld.Geen schuld aan overlijdenGGzE schrijft: "Tijdens de rechtszaak hebben onze bestuurders en advocaten een uitgebreide reactie gegeven op de aanklachten van...
Lees verder